Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010

Διαδραστικοί πίνακες στις Β΄ γυμνασίου

Το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ θα προχωρήσει πιλοτικά στην εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου. Στη συνέχεια, και μετά από αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής, σχεδιάζεται η εγκατάσταση των Διαδραστικών Συστημάτων σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Η προμήθεια και εγκατάσταση των Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας και των επιμέρους στοιχείων τους (Η/Υ, βιντεοπροβολέα, πάνελ/πίνακα, λογισμικό) καθώς και του τοπικού δικτύου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τις Σχολικές Επιτροπές, με χρηματοδότηση από το ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής θα αναλάβει την υποστήριξη των διαδικασιών ένταξης στο πρόγραμμα και της προμήθειας για τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου