Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Οι καλύτερες φωτογραφίες του World Press Photo Contest 2017Πεταλούδες Μονάρχους καλύπτουν το έδαφος του δάσους στο Michoacán του Μεξικό. 
Τρίτο βραβείο στη κατηγορία: Nature – singles. 

Φωτογραφία: Jaime Rojo/EPA 


Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ


Προτεινόμενο πρόγραμμα από τη Ζωή Παπαγεωργάκη [1] 
(γυμνάστρια- υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

Λίγα Λόγια

Το πρόγραμμα «Μηνύματα από την παράδοση» απευθύνεται σε ενηλίκους και περιλαμβάνει τη διδασκαλία των κινητικών σχημάτων ορισμένων ελληνικών παραδοσιακών χορών. Η ουσιαστική επιδίωξη είναι μέσα από ερεθίσματα της παράδοσης (ύφος, θεματολογία, νοήματα, σύμβολα) να μπουν οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες σε μια διαδικασία να σκέφτονται κριτικά, να αποκτούν γνώση και να αναγνωρίζουν κοινά στοιχεία με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικούς πολιτισμούς.

Στόχοι         
- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
- Απόκτηση γνώσεων με αφορμή κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες.
- Καλλιέργεια συναισθηματικού κόσμου μέσω της κίνησης, της μουσικής, της ζωγραφικής.
- Καλλιέργεια στοιχείων κίνησης και φυσικής κατάστασης (ισορροπία, αντοχή, εκφραστικότητα). 

Οργάνωση
Το πρόγραμμα «Μηνύματα από την παράδοση» αποτελείται από 10 διδακτικές ενότητες διάρκειας 60 λεπτών η κάθε μία.  Παρακάτω, παρουσιάζεται ενδεικτικά ένας πίνακας κάποιων ενοτήτων και η σύνδεση με την αντίστοιχη θεματολογία.
                                                                                                          
Χορός
Κινητικός στόχος
Θεματολογία
Παρατηρήσεις
Συρτός καλαματιανός
Ρυθμική κίνηση (7/8)
Το μήλο ως σύμβολο
Διαθεματικό
Τσάμικος
Ρυθμική κίνηση (3/4)
Στερεότυπα
Κριτική σκέψη
Συρτός στα τρία
Ισορροπία
Ξενιτιά
Συναισθηματικός κόσμος/ Έκφραση σώματος
Νησιώτικος συρτός
Αντοχή
Θάλασσα-Βυθός
Συναισθηματικός κόσμος/Ζωγραφική
                           
Χρονοδιάγραμμα [2]


Μάρτιος 2017
Απρίλιος 2017
Βιωματικές ενότητες
4/3 & 5/3
11/3 & 12/3
18/3
&19/3
25/3 &26/3

1/4 & 2/4

Αξιολόγηση

Η σειρά «Μηνύματα από την παράδοση» αξιολογείται με αναστοχαστικό ημερολόγιο από τη συντονίστρια. Επίσης αξιολογούν και οι συμμετέχοντες μέσω μιας δραστηριότητας που διατίθεται σε αυτούς σε κάθε διδακτική ενότητα. Τα σχόλια αυτά λειτουργούν σαν ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτικών ενοτήτων. Στο τέλος της σειράς αφιερώνεται περίπου μισή ώρα να ακουστούν τα σχόλια ή και να προστεθούν κι άλλα (η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σα μία επιπλέον διδακτική ενότητα που θα περιλαμβάνει συζήτηση σχολίων ανατροφοδότησης αλλά και εκτέλεση χορών από την ομάδα).
[1] Για συμμετοχές και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: τηλ: 6977285303,
e-mail: zoyiap@yahoo.gr

[2] Σε περίπτωση αλλαγής στις ημερομηνίες οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως. 

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

‘Καλλιεργώντας παιδαγωγικά τη σχέση γονέα και παιδιού στο πλαίσιο του αθλητισμού’


Προτεινόμενο πρόγραμμα από τη Ζωή Παπαγεωργάκη [1] 
(γυμνάστρια - υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

Εισαγωγή

Η συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες εγείρει το ζήτημα της παιδαγωγικής έγνοιας. Οι ενήλικοι που συναναστρέφονται με παιδιά στο πλαίσιο του αθλητισμού οφείλουν να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις ανάγκες τους και να τα υποστηρίζουν στην πορεία ανάπτυξής τους.  Ωστόσο ο πιο σημαντικός ενήλικος στη ζωή του παιδιού είναι ο γονέας ή το άτομο που φέρει τη γονεϊκή ιδιότητα για λογαριασμό του παιδιού. Αναγνωρίζεται ότι ο χώρος του αθλητισμού κυριαρχείται από μία κουλτούρα επίδειξης και ελιτισμού που επηρεάζουν τη στάση των γονέων απέναντι στα σπορ. Κατά συνέπεια τους οδηγεί στο να υιοθετούν υψηλές προσδοκίες όσον αφορά το μέλλον των παιδιών τους στον αθλητισμό. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν είναι εύκολο έργο για το γονέα να αξιολογήσει τη συμμετοχή του παιδιού στον αθλητισμό από παιδαγωγική σκοπιά. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποια απόλυτη ή ξεκάθαρη απάντηση στον προβληματισμό που σχετίζεται με την αξία του αθλητισμού για τα παιδιά και τους νέους. Παρόλα αυτά υπάρχει πάντα για κάθε γονέα η δυνατότητα να ανακαλύψει τις αξίες εκείνες οι οποίες βοηθούν το δικό του παιδί να αναπτυχθεί δια μέσου του αθλητισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από μια μαθησιακή διαδικασία που θα προσφέρει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να καλλιεργηθεί η παιδαγωγική σχέση γονέα-παιδιού.

Σκοπός & Στόχοι

Ο σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να καλλιεργήσει την παιδαγωγική σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού στο πλαίσιο του αθλητισμού. Ο επιμέρους στόχος για το παιδί είναι να του παρασχεθεί το κατάλληλο περιβάλλον έτσι ώστε να αυξηθεί το κίνητρό του για συμμετοχή στον αθλητισμό και σε κάθε είδους φυσικές δραστηριότητες. Ο επιμέρους στόχος για το γονέα είναι να ανακαλύψει την παιδαγωγική σημασία του αθλητισμού και να αναγνωρίσει τις αξίες που απορρέουν από τη συμμετοχή στον αθλητισμό πλαισιώνοντας με αυτές τη σχέση του με το παιδί του. Ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από μια βιωματική, διαδραστική και αναστοχαστική διαδικασία.

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για γονείς (ή κηδεμόνες) που συνοδεύουν το παιδί/τα παιδιά τους ηλικίας από 4 έως 8 χρονών. Ο αριθμός των συμμετεχόντων εξαρτάται από τη χωρητικότητα των υποδομών και τους κανόνες ασφαλείας, ωστόσο υποστηρίζεται ότι 6 δυάδες γονέα-παιδιού είναι ο ανώτατος αριθμός που εξασφαλίζει την ποιότητα του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για περίοδο διάρκειας 5 εβδομάδων και θα γίνει πράξη μέσα από την πραγματοποίηση 10 βιωματικών ενοτήτων διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία (δύο ενότητες κάθε εβδομάδα). Η εγκατάσταση που θα φιλοξενήσει το πρόγραμμα μπορεί να είναι οποιαδήποτε κλειστή αίθουσα με ελεύθερο χώρο που να επιτρέπει τις μετακινήσεις.

Κατά τη διάρκεια των 7 πρώτων ενοτήτων θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις ψυχοκινητικές δεξιότητες και ικανότητες των παιδιών και θα δοθεί έμφαση σε έμμεσες μεθόδους μάθησης. Η συμμετοχή των γονέων θα ποικίλει ανάλογα με τις δραστηριότητες των παιδιών (θα περιλαμβάνει πχ. παροχή βοήθειας στα παιδιά για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας, παράλληλη παρατήρηση, παράλληλες αναστοχαστικές δραστηριότητες). Οι ενότητες θα οργανωθούν θεματικά (πχ. τα επαγγέλματα, τα ζώα, η μηλιά και τα μήλα) και η δομή τους θα απαρτίζεται από δύο ή τρία μέρη ανάλογα με το περιεχόμενο της ημέρας [ πχ. τρία μέρη: Εισαγωγή (5 λεπτά), Κύριο μέρος (35 λεπτά), Κλείσιμο (5 λεπτά)].

Κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ενοτήτων, ενώ το περιεχόμενο και η δομή των ενοτήτων θα παραμείνουν τα ίδια, οι γονείς θα κληθούν να αναλάβουν διδακτικό/συντονιστικό ρόλο σε σχέση με ολόκληρη την ομάδα.

Αξιολόγηση & Ανατροφοδότηση

Η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος βασίζεται στο διάλογο και στον αναστοχασμό. Αυτή η διαδικασία θα παρέχει στους συμμετέχοντες –συμπεριλαμβανομένης και της συντονίστριας- ευκαιρίες σε βάθος κατανόηση των παιδαγωγικών θεμάτων που συναντώνται στον αθλητισμό μέσα από την προσωπική ματιά του καθενός. Για τα παιδιά, η αξιολόγηση της παρακίνησής τους να συμμετέχουν στις δραστηριότητες θα πραγματοποιηθεί μέσα από μια διαδικασία διαλόγου ανάμεσα στη συντονίστρια και στους γονείς. Επίσης η συντονίστρια θα κρατά συστηματικά αναστοχαστικές σημειώσεις για κάθε ενότητα. Η διαδικασία ανακάλυψης του παιδαγωγικού νοήματος του αθλητισμού από την πλευρά των γονέων θα αυτο-αξιολογηθεί με τη χρήση αναστοχαστικού ημερολογίου. Επιπρόσθετα μια δραστηριότητα ανατροφοδότησης θα  πραγματοποιείται σε κάθε ενότητα. Τέλος το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 επιπλέον ενότητες (45 λεπτών η κάθε μία) με αξιολογικό/ανατροφοδοτικό χαρακτήρα. Οι 3 αυτές ενότητες θα έχουν τη μορφή συναντήσεων όπου θα πραγματοποιηθεί διάλογος για θέματα αξιολόγησης/ανατροφοδότησης του προγράμματος και θα λάβουν χώρα μία στην αρχή του προγράμματος, μία στη μέση και μία στο τέλος.

Χρονοδιάγραμμα [2]

Φεβρουάριος
2017
Μάρτιος 2017
Απρίλιος 2017
Βιωματικές ενότητες
-
4/3 & 5/3
11/3 & 12/3
18/3
&19/3
25/3 &26/3

1/4 & 2/4
Ενότητες αξιολόγησης/ανατροφοδότησης
26/2
19/3
8/4

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Καταδικάζουμε την απρόκλητη επίθεση κατά συναδέλφουΣύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το 36ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, στις 17/2/2017 γονέας μαθητών του σχολείου επιτέθηκε σε εκπαιδευτικό του σχολείου, χτυπώντας τον στον αυχένα, κυνηγώντας τον στον χώρο του σχολείου και φωνάζοντας ακατονόμαστες φράσεις. Στη συνέχεια διέφυγε πηδώντας από την περίφραξη. Ο εκπαιδευτικός νωρίτερα και ενώ εκτελούσε χρέη εφημερίας στην αυλή του σχολείου, προσπάθησε να απομακρύνει το γιο του επιτιθέμενου γονέα, ο οποίος, ενώ είχε σχολάσει, διαπληκτιζόταν λεκτικά με άλλο μαθητή εντός του σχολείου. Το περιστατικό, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε ταραχή στην εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως στους μαθητές. Ενημερώθηκε δε η αστυνομία για το πρωτοφανές συμβάν.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Πάτρας καταδικάζει με κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική και λεκτική βία, που δέχτηκε ο συνάδελφος εκπαιδευτικός του 36ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών κατά τη διάρκεια τέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων του.

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο συνάδελφο εκπαιδευτικό του 36ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, τον οποίο στηρίζουμε ηθικά, συνδικαλιστικά και νομικά. Δηλώνουμε επίσης, τη συμπαράστασή μας στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου για την αναστάτωση, που υπέστη και για κάθε ενέργεια στήριξης του συναδέλφου, που θα αποφασίσει.

Τονίζουμε, πως τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές πρέπει να απομονώνονται από την εκπαιδευτική κοινότητα και δεν είναι ικανές να κάμψουν το ηθικό των εκπαιδευτικών, που ως επιστήμονες προσπαθούν να λύνουν τις κάθε είδους διαφορές που προκύπτουν στο σχολείο με παιδαγωγικό τρόπο και με σεβασμό προς όλους τους μαθητές και τους γονείς.

Ως εκπαιδευτικοί, σε κρίσιμες για την πατρίδα μας συνθήκες, υπερασπιζόμαστε με ήθος και πάθος το δημόσιο σχολείο, καθώς και το δικαίωμα όλων στην μόρφωση. Δεν ανεχόμαστε κανενός είδους απειλή, καμία προσβολή της προσωπικότητάς μας και πολύ περισσότερο καμία σωματική και λεκτική βία.

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

H γιαγιά από την Πέλλα που πόζαρε για τη Vogue«Εμένα δεν μου άρεσαν οι φωτογραφίες. Στα νιάτα μου ήμουν όμορφη, αλλά σε αυτή την ηλικία να ποζάρω για περιοδικό ομορφιάς και μόδας; Είπα, όποιος το δει θα βάλει τα γέλια», λέει στο «Έθνος της Κυριακής», η Ελένη Χριστάκη, η γιαγιά Ελένη, όπως είναι γνωστή στο χωριό - πλέον είναι και «φίρμα», όπως την λένε τα εγγόνια της.


Τον περασμένο Οκτώβριο, ο 30χρονος εγγονός της γιαγιάς Ελένης, Χριστόφορος Καρβουνίδης έκανε ένα project με θέμα την οικογένειά του για τη σχολή όπου σπουδάζει φωτογραφία. Τη φωτογράφησε μέσα στο σκοτάδι με μοναδικό φωτισμό τις γρίλιες από το στόρι στο σπίτι τους και στη συνέχεια την... έγδυσε. Της ζήτησε να ποζάρει με το φανελάκι, θέλοντας να στείλει ένα διπλό μήνυμα. «Αφενός ότι η ομορφιά δεν έχει ηλικία και αφετέρου ότι οι ηλικιωμένοι είναι μόνοι τους, παραμελημένοι, σαν να έχουν αφεθεί στο πέρασμα του χρόνου», τονίζοντας με έμφαση ότι αυτό δεν αφορά τη γιαγιά του, που μένει μαζί τους και είναι ένας δραστήριος και ζωντανός άνθρωπος, «μας βοηθά, δεν τη βοηθάμε», σπεύδει να συμπληρώσει.

Η εργασία του πήγε πολύ καλά, βαθμολογήθηκε με άριστα και οι φωτογραφίες μπήκαν στο portfolio του. Στη συνέχεια έστειλε τέσσερις από αυτές στην ηλεκτρονική έκδοση της ιταλικής Vogue για τη στήλη PhotoVogue. Φωτογράφοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, αλλά και απλοί εραστές της φωτογραφίας απ' όλο τον κόσμο στέλνουν τις φωτογραφίες τους στο περιοδικό. Μια ειδική επιτροπή από επαγγελματίες του είδους και στελέχη της εταιρείας κρίνει τις καλύτερες και τις ανεβάζει στην ηλεκτρονική έκδοση, στην ειδική κατηγορία PhotoVogue. Και να που η γιαγιά Ελένη φιγουράρει πλέον όλο χάρη στη Vogue!

Μπορείτε να δείτε τις φωτό ΕΔΩ.


Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ 

Γράψτε το όνομά σας σε αρχαία ελληνική γραφή!Ουάου! Μια πολύ ωραία εφαρμογή έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα του το  Μουσείο Θηβών που σου επιτρέπει να γράψεις το όνομά σου σε Γραμμική Β΄ (!), αρχαϊκή, κλασική, πρωτοβυζαντινή και βυζαντινή γραφή! Πολύ ωραία ιδέα, που θα μπορούσαμε να την εντάξουμε....

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ.
 
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

Ελευθέρωσε τον Φίλο σου - Free your friend

Αυτό το τηλεοπτικό σποτάκι αποτελεί μία ιδιωτική πρωτοβουλία που έγινε υπό την αιγίδα των Περιβαλλοντικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων: The Dolphin's Voice e.V. , iSea & Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος την οποία στηρίζουν επίσης πολλές ακόμη οργανώσεις, τόσο Ελληνικές (ΕΚΠΑΖ, Π.Φ.Π.Ο, Αλκυόνη, Free & Real ) όσο και διεθνείς (Ric o Barry's Dolphins' project, Sea Shepherd Cove Guardians, Animalia, Oikeutta eläimille) και το αξιοσημείωτο είναι πως όλοι όσοι εργάστηκαν για την δημιουργία του, εργάστηκαν εθελοντικά.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οργάνωση παραγωγής: Δημητρά Ελίζα, Στεφανουδάκη Βάλια
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Γιαννακοπούλου
Πρωτότυπη Μουσική: Άκης Δαούτης
Editing / Sound / Sound design: Νικος Χελιδονιδης
DoP: Δημήτης Αμπατζής
Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου
Dialog Editing: Marios Laz Ioannidis στο MusicRoom Studio, Χρήστος Γιαννακόπουλος
Executive producer: Centipede productions
Επιμέλεια Υποτίτλων: Mάνος Σηφαλάκης

Πλάνα: Earth island institute - Ingrid N. Visser, Orca Research trust - Athos sea cruises - Ροδοκαλακης , Sea Shepherd cove guardians
Συμμετέχοντες: Χριστίνα Αλεξανιάν, Αντίνοος Αλμπάνης, Ορφέας Αυγουστίδης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Πέμη Ζούνη, Μαρία Καβογιάννη, Ιωάννα Παππά, Βίκυ Παπαδοπουλου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μαρία Σολωμού.

Guest star: Blue the dog.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

Το πετροχελίδονο είναι ο πρωταθλητής των αιθέρων -Πετά δέκα μήνες χωρίς στάση!


Το κοινό πετροχελίδονο, γνωστό επίσης ως μαυροσταχτάρα ή μαυροσταχτούρα, ένα συνηθισμένο στην Ελλάδα πουλί, είναι το ταχύτερο στη Γη, η «Φόρμουλα Ένα» των πουλιών σε ευθεία πτήση (στις βουτιές είναι ο πετρίτης).

Ανακηρύχθηκε πλέον και επίσημα από τους επιστήμονες ο παγκόσμιος πρωταθλητής των αιθέρων, καθώς μπορεί να πετά συνεχόμενα επί δέκα μήνες χωρίς καμία στάση και βεβαίως, όλο αυτό τον καιρό, κοιμάται και τρώει (έντομα) εν πτήσει!

Ήδη από τη δεκαετία του 1950, οι επιστήμονες υποπτεύονταν ότι κανένα πουλί δεν μπορεί να συναγωνισθεί το πετροχελίδονο στο πέταγμα, αλλά μόλις τώρα Σουηδοί ερευνητές κατάφεραν να το επιβεβαιώσουν.

Είναι πια βέβαιο ότι κανένα πουλί στον κόσμο δεν μπορεί να μείνει τόσο πολύ καιρό στον αέρα χωρίς να προσγειωθεί. 

Καθώς το πετροχελίδονο ζει έως 20 χρόνια, συνολικά στη διάρκεια της ζωής του πετά επτά φορές την απόσταση Γης-Σελήνης μετ' επιστροφής.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Λουντ, με επικεφαλής τον καθηγητή οικολογίας Άντερς Χέντενστρεμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας «Current Biology», είχαν προσαρτήσει ένα μικροσκοπικό αισθητήρα γεωεντοπισμού σε 13 πουλιά και τα παρακολούθησαν επί μια διετία. Έτσι, οι ερευνητές γνώριζαν πότε τα πετροχελίδονα βρίσκονταν στον αέρα και πότε κατέβαιναν στη γη.

Αποδείχθηκε ότι το πετροχελίδονο -που εμφανισιακά μοιάζει με το χελιδόνι, αλλά ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες πουλιών- περνά μόνο δύο μήνες του χρόνου στη γη, στη βόρεια Ευρώπη, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής του.
Τον υπόλοιπο χρόνο πετάει, μεταναστεύοντας κυρίως στην Αφρική. Μερικά πουλιά μπορεί να προσγειώνονται για λίγες ώρες κάποιο βράδυ, αλλά και αυτά περνούν το 99,5% του δεκαμήνου στον αέρα. Άλλα όμως δεν...κλέβουν καθόλου και παραμένουν συνεχώς εν πτήσει.

Ερώτημα παραμένει πού βρίσκουν την ενέργεια για τόσο μακρινά ταξίδια και πώς συνδυάζουν την πτήση με τον ύπνο. Κάθε μέρα, την αυγή και το δειλινό, για άγνωστο λόγο, τα πετροχελίδονα ανεβαίνουν σε μεγάλα ύψη, δύο έως τριών χιλιομέτρων, αλλά την υπόλοιπη μέρα πετάνε πιο χαμηλά.

Ένα αγαπημένο μέρος συγκέντρωσης αυτών των πουλιών στη μεταναστευτική διαδρομή τους είναι η Λιβερία, όπου κάθε χρόνο πολλά εκατομμύρια πετροχελίδονα μαζεύονται για να κυνηγήσουν τερμίτες - ένα μοναδικό θέαμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Θέατρο για μεγάλους στο 60ο Δημοτικό με ελεύθερη είσοδοΤο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, σε συνεργασία με το  60ο Δημοτικό Σχολείο και το ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ, προσφέρει στους πολίτες μια θεατρική παράσταση από το «Άρμα Θέσπιδος».

Πρόκειται για την την κωμωδία του ΜΑΡΙΒΩ 
«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ»

Στο θέατρο του 60ου Δημοτικού σχολείου Πάτρας 
την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 7.00 μμ.

Είσοδος ελεύθερη

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Πατρών


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Πάτρας, που έγινε στο χώρο «Deck», στον Επιβατικό Σταθμό Λιμένος Πατρών.

Την πίτα ευλόγησε ο πατήρ Προκόπιος, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών. Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Κώστας Γιαννόπουλος, ο Πρ/νος Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Θεόδωρος Μπαρής, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πάτρας Αγαθή Ρογδάκη, Ηρακλής Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Καραγιάννης, ο Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευάγγελος Πασσάς, ο πρόεδρος της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας Σπύρος Ψαρράς, ο πρόεδρος του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Ηλίας Σκεπετάρης, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αιγιάλειας Αθηνά Σκανδάμη.

Ο Πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Πάτρας Τάσος Σταυρογιαννόπουλος αναφέρθηκε στην ομιλία του στον τιτάνιο αγώνα, που δίνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να κρατήσουν όρθιο και ζωντανό το δημόσιο σχολείο σε μία περίοδο, που η Παιδεία βιώνει τη δική της κρίση, ανάλογη με αυτή που μαστίζει την ελληνική κοινωνία.

Τέλος, το κομμάτι της πίτας, που έκοψε, το αφιέρωσε σε όλους τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου και στον καθημερινό αγώνα που δίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας, παρά τις αντιξοότητες και την εγκατάλειψη του κράτους, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο, που η ελληνική πολιτεία τους έχει αναθέσει, καθώς και στους αγώνες των εκπαιδευτικών για ποιοτική παιδεία. 

Τυχερή της βραδιάς ήταν η Νηπιαγωγός Ασημένια Τσιμπουκάκη, στην οποία κληρώθηκε το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας.Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Λησμονημένες Ιστορίες: Παναγιώτης Ποταγός, «Εις Έλλην»
Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη από την Ρήξη φ. 130

«Αὐτὸ τὸ βιβλίο δὲν εἶναι γραμμένο γιὰ σοβαροὺς ἀνθρώπους. Δόξα σοι ὁ Θεός, ὑπάρχουνε ἀκόμα ἄνθρωποι, ποὺ τοὺς ἀρέσουνε τὰ ἁπλὰ πράγματα, οἱ ἱστορίες καὶ τὰ παραμύθια. Κ᾿ ἡ δική μου τέχνη εἶναι ἁπλὴ καὶ τὴν κάνω γιὰ τοὺς ἁπλούς. Τί δὲν τραβήξανε τόσοι καὶ τόσοι δυνατοὶ ἄνθρωποι, ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ ζωντόβολα, ἀπ᾿ αὐτουνοὺς τοὺς σοβαροὺς ἀνθρώπους, ποὺ κρίνουνε τὴν πολιτεία τους καὶ τοὺς περιφρονᾶνε καὶ τοὺς τυραγνᾶνε καὶ ποὺ στὸ τέλος σπέρνουνε τσουκνίδες καὶ ἀπήγανο ἀπάνω στὸ κιβούρι τους. Ἕνας τέτοιος περιφρονημένος καὶ λησμονημένος εἶναι κι᾿ ὁ Παναγιώτης Ποταγός, ὁ νέος Μᾶρκος Πόλος. Πῆγε ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία ἴσαμε τὸ Πεκίνο μὲ τ᾿ ἄλογο καὶ μὲ τὰ ποδάρια, κατόρθωμα ποὺ δὲν τὤκανε κανένας πρὶν ἀπ᾿ αὐτόν, ὕστερα ταξίδεψε στὴν Περσία, στὴν Ἰνδία κι ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο τράβηξε μέσα στὴν Ἀφρικὴ ἴσαμε τὴν καρδιά της καὶ μολοταῦτα πέθανε λησμονημένος καὶ πικραμένος, γιατὶ οἱ σοβαροὶ ἄνθρωποι, ποὔπαμε πρωτύτερα, τὸν πήρανε στ᾿ ἀλαφριά, ἐπειδὴς ‘‘δὲν ἦτο σοβαρὸς ἐπιστήμων’’, μὲ βαρόμετρα καὶ μὲ θερμόμετρα καὶ μὲ ματογυάλια. Ἀλλ᾿ ἅφες τοὺς νεκροὺς θάπτειν τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς».

Με τα παραπάνω σκωπτικά λόγια, που παραθέτω εδώ ατόφια, εισάγει ο μεγάλος Φώτης Κόντογλου την παρουσίαση του βίου και της πολιτείας του Παναγιώτη Ποταγού στο βιβλίο του Φημισμένοι Άντρες και Λησμονημένοι και με τον μοναδικό του τρόπο καταφέρνει σε μία μόνο παράγραφο να περιγράψει τόσο το μεγαλείο όσο και την τραγικότητά τους. Η ιστορία του αποτελεί υπόδειγμα αστείρευτου πάθους και επιμονής για γνώση και εξερεύνηση σε άκρως επικίνδυνες περιοχές του τότε κόσμου και ταυτόχρονα μνημείο αναίσχυντης αχαριστείας και μικρόνους αδιαφορίας εκ μέρους της πολιτείας.

Ο Ποταγός ήταν πραγματικά απίστευτη περίπτωση ανθρώπου που δεν τον χωρά ο τόπος του. Γεννημένος στη Βυτίνα της Αρκαδίας στις 7 Οκτωβρίου 1839, φοίτησε στο φημισμένο σχολείο της πόλης του, συνέχισε τις σπουδές του στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών και αφού κέρδισε στον μαυροκορδάτειο διαγωνισμό πήγε στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές. Το 1866 επέστρεψε στην Ελλάδα και άσκησε το επάγγελμα του ιατρού στη Στεμνίτσα Αρκαδίας. Η θέση του ήταν μόνιμη και η σταδιοδρομία του στον κρατικό μηχανισμό εξασφαλισμένη, αλλά ο Ποταγός είχε άλλα σχέδια για τον εαυτό του. Τα ακατανόητα για την οικογένεια, αλλά και για τον κοινωνικό του περίγυρο, σχέδια, θα τον έκαναν να παρατήσει τη σιγουριά της «άνευ εκπλήξεων» ζωής στην επαρχιακή Ελλάδα και θα τον κατηύθυναν στα βάθη της ασιατικής και της αφρικανικής ηπείρου προς αναζήτηση γνώσεων και περιπέτειας.

Ο Ποταγός πραγματοποίησε τρεις συνολικά εξερευνητικές αποστολές που διήρκεσαν δεκαπέντε χρόνια (1868-1883) και το γεωγραφικό και εθνολογικό του έργο θεωρείται εξαιρετικό από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, παρά το γεγονός ότι στη χώρα που γεννήθηκε τόσο το έργο του όσο και το όνομά του είναι παντελώς άγνωστα.

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Κουκουβάγια με γλειφιτζούρι

Εύκολη, χαριτωμένη και με γλειφιτζούρι. Μπορούν να τη φτιάξουν μόνα τους τα παιδιά και κάνει για κάθε περίσταση. 

Περισσότερες λεπτομέρειες.....
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

Ιταλοί μαθητές απέδειξαν πόσο επίκαιρος είναι ο Αριστοτέλης

Μαθητές από τρία γνωστά κλασικά Λύκεια της Ρώμης, χρησιμοποιώντας εικόνες, κείμενα, ποιήματα αλλά και τις νέες τεχνολογίες, έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό «In viaggio con Aristotele» (Tαξιδεύοντας με τον Αριστοτέλη), που διοργανώθηκε από την ελληνική πρεσβεία στη Ρώμη και το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Σπουδών του ΑΠΘ.


Οι μαθητές έπρεπε να επιλέξουν ένα απόφθεγμα του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου και πολυεπιστήμονα, και να αποδείξουν πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι ακόμα και σήμερα.

Οι συμμετοχές μπήκαν σε διαδικτυακή ψηφοφορία και οι πέντε που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κρίθηκαν από τριμελή επιτροπή.


Νικητές αναδείχθηκαν δύο μαθητές του Λυκείου Visconti, οι οποίοι επέλεξαν ένα απόφθεγμα για την έννοια της φιλίας, και συγκεκριμένα το «ἄνευ γὰρ φίλων οὐδεὶς ἕλοιτ' ἂν ζῆν, ἔχων τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ πάντα». Η ιδέα τους ήταν να δημιουργήσουν ένα βίντεο, ένα «έκτακτο δελτίο ειδήσεων», και να κάνουν αναφορά στο αριστοτελικό ρητό.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ