Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Καταγραφή προσωπικού και αναγκών απ' όλες τις υπηρεσίες μέχρι 10 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλειο του Υπουργείου Εσωτερικών όλοι οι φορείς του Δημοσίου καλούνται μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου να προχωρήσουν σε πλήρη καταγραφή προσωπικού και αναγκών.

Ειδικότερα όλα τα υπουργεία, οι οργανισμοί, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και οι ανεξάρτητες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στην «αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών τους, δηλαδή σε καταγραφή των κλάδων και των ειδικοτήτων που παρουσιάζουν ελλείψεις σε προσωπικό καθώς και των κλάδων και των ειδικοτήτων που απασχολούν προσωπικό το οποίο δεν αξιοποιείται επαρκώς».

Στόχος, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, είναι «η βέλτιστη αξιοποίηση του πολιτικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης με βάση τα προσόντα του, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία προσλήψεων λόγω της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα».

Ειδικότερα, όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς θα πρέπει να καταγράψουν τις ελλείψεις σε προσωπικό, όπως επίσης τους κλάδους και τις ειδικότητες που απασχολούν υπαλλήλους που, ωστόσο, δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Ακολούθως, με ευθύνη των γενικών γραμματέων όλων των υπουργείων, οι εν λόγω φορείς θα ενημερώσουν ηλεκτρονικά το υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση όλων των υπηρεσιών.

Από τη σχετική διαδικασία εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί και το νοσηλευτικό προσωπικό, για τους οποίους θα εκδοθούν ξεχωριστές εγκύκλιοι από τα συναρμόδια υπουργεία. Στόχος του υπουργείου Εσωτερικών είναι αξιοποίηση του πολιτικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης με βάση τα προσόντα του, η άρτια στελέχωση και η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, δεδομένου ότι αυτήν την περίοδο δεν γίνονται προσλήψεις εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει η χώρα.

Με την ολοκλήρωση της καταγραφής του προσωπικού θα προχωρήσει η αναδιοργάνωση του κράτους και θα ανοίξει ο δρόμος για τις σαρωτικές μετατάξεις στον δημόσιο τομέα.

Αλλωστε, όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο, «στις δημόσιες υπηρεσίες παρατηρείται, σε ευρεία έκταση, το φαινόμενο της μη ορθολογικής κατανομής του προσωπικού.

Σε ορισμένες επιτελικές υπηρεσίες απασχολείται υπερβολικά μεγάλος αριθμός υπαλλήλων χωρίς αυξημένα τυπικά προσόντα που είναι, όμως, απαραίτητα αφού οι αρμοδιότητες των επιτελικών υπηρεσιών απαιτούν για την άσκησή τους εξειδικευμένο προσωπικό και αφετέρου σε μη επιτελικές υπηρεσίες παρατηρείται έλλειψη του προσωπικού που είναι αναγκαίο για την καθημερινή διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών».

Οταν ολοκληρωθεί η καταγραφή του προσωπικού, η κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις για το ποια τμήματα και υπηρεσίες πρέπει να διατηρηθούν καθώς υπάρχουν υπηρεσίες που δεν διαθέτουν αντικείμενο, ή δεν έχουν καθόλου υπαλλήλους, παρά μόνο προϊσταμένους.

Θα ακολουθήσει ανακατανομή των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα κληθούν τους επόμενους μήνες να υποβάλουν αιτήσεις προς μετάταξη όπου υπάρχουν ανάγκες.

Σχετικά με τις αμοιβές των μετατασσόμενων, στόχος του υπουργείου Εσωτερικών είναι στις αρχές του νέου έτους να υπάρξει το ενιαίο μισθολόγιο το οποίο θα ρυθμίζει τα θέματα αυτά με έναν οριζόντιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν μισθολογικές διαφορές μεταξύ της παλαιάς και της νέας θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου