Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010

6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης

Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή έχει θέμα: «Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση».  

Θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 30 Σεπτεμβρίου - 1, 2 Οκτωβρίου 2011.

Όσοι συμμετάσχουν με ανακοίνωση (προφορική ή αναρτημένη) θα πρέπει να στείλουν το σχετικό έντυπο και περίληψη της ανακοίνωσής τους σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή e-mail) μέχρι 31-1-2011.  Μετά την ημερομηνία αυτή ουδεμία ανακοίνωση θα γίνει δεκτή. Τα θέματα των ανακοινώσεων θα έχουν διάρκεια 15΄ - θα πρέπει να εμπίπτουν στην Ιστορία της Εκπαίδευσης και στη θεματική του Συνεδρίου.

Έντυπα συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου http://www.eriande.elemedu.upatras.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου