Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Διεθνής Διαγωνισμός ThinkQuest 2012


Το Oracle Education Foundation έχει προκηρύξει το Διεθνή Διαγωνισμό ThinkQuest 2012 (ThinkQuest Inetrnational Competition 2012).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών σχολείων (Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξεων), Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.

Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας http://www.thinkquest.org/competition .

Όλες οι λεπτομέρειες για το διαγωνισμό ThinkQuest 2012 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.thinkquest.org/competition.  


1 σχόλιο: