Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;

Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πύργος Παιδαγωγικής ΑΠΘ
1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο στις 9 και 10 Μαρτίου 2013 στη Θεσσαλονίκη.
Το Συνέδριο αποτελεί συνέχεια της επιστημονικής ημερίδας που διοργανώθηκε από τους ίδιους φορείς στις 26 Φεβρουαρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη με θέμα: “Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση”. Κατά τη διάρκεια εκείνης της ημερίδας αναδείχθηκαν ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα, σχετιζόμενα με τις εργασίες που παρουσιάστηκαν αλλά και τους φορείς που διοργάνωσαν την ημερίδα. Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Πανελλήνιου Συνεδρίου. Πολλά από αυτά τα ερωτήματα μολονότι είναι κοινά για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρατίθενται, στη συνέχεια, ταξινομημένα ανά βαθμίδα.
Α. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
 • Τα προγράμματα σπουδών Φυσικών Επιστημών στη χώρα μας είναι σε συμφωνία με τα σημερινά προγράμματα σπουδών χωρών που θεωρούνται ότι έχουν πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα; Αν όχι, σε τι διαφέρουν;
 • Τι χαρακτηριστικά θα μπορούσε να έχει ένα πρόγραμμα σπουδών Φυσικών Επιστημών ώστε να  απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, να προκαλεί το ενδιαφέρον τους και συγχρόνως να είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου;
 • Δεχόμαστε ότι οι Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό, πέρα από γνώσεις περιεχομένου, μπορεί να έχουν ως αντικείμενο και τη διδασκαλία – εφαρμογή της μεθοδολογίας έρευνας και τη διαμόρφωση στάσεων; Αν ναι, πώς μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία μας ώστε να συμβάλλουν στην προετοιμασία του μελλοντικού ενεργού πολίτη;
 • Μπορούν οι Φυσικές Επιστήμες, με τους παραπάνω στόχους ενταγμένους στο πλαίσιο της απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων για τη ζωή, να διδάσκονται στο Νηπιαγωγείο και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού; Αν ναι, πώς; Μπορεί αυτό να γίνει χωρίς αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος;
 • Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών;

Β. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Υπάρχει σύνδεση του προγράμματος σπουδών Φυσικών Επιστημών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το αντίστοιχο της Δευτεροβάθμιας; Αποτελεί πρόβλημα το ότι δεν διδάσκεται Φυσική στην Α΄ Γυμνασίου; Αν ναι, γιατί; Πώς θα μπορούσε τότε να λυθεί;
 • Ποια η σχέση της Φυσικής με τις υπόλοιπες Φυσικές Επιστήμες που διδάσκονται στο Γυμνάσιο; Μπορεί στο Γυμνάσιο να υπάρχει, μέχρι κάποια τάξη, κοινό πρόγραμμα σπουδών Φυσικών Επιστημών; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, γιατί και μέχρι ποια τάξη;
 • Τα προγράμματα σπουδών Φυσικής στη χώρα μας είναι σε συμφωνία με τα προγράμματα σπουδών χωρών που θεωρούνται ότι έχουν πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα; Αν όχι, σε τι διαφέρουν;
 • Γιατί τα παιδιά μας ενώ διαβάζουν περισσότερο από τους συνομήλικούς τους άλλων χωρών καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις σε διεθνείς έρευνες αξιολόγησης μαθητών;
 • Γιατί το μάθημα της Φυσικής θεωρείται βαρετό και απωθητικό, όπως διδάσκεται συνήθως, από πολλούς μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; Γιατί έχουμε καταφέρει να “διώξουμε” τα παιδιά από το μάθημα της Φυσικής Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου;
 • Τι χαρακτηριστικά θα μπορούσε να έχει το πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής ώστε να  απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, να προκαλεί το ενδιαφέρον τους και συγχρόνως να είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου;
 • Μας ενδιαφέρει τα παιδιά μας να μπορούν απλά να διαχειρίζονται τύπους και σύμβολα για να λύνουν ασκήσεις Φυσικής προσανατολισμένες στην εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; Κρίνουμε σκόπιμο να δώσουμε έμφαση σε μια λιγότερο ποσοτική και περισσότερο εννοιακή Φυσική;
 • Δεχόμαστε ότι οι Φυσικές Επιστήμες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πέρα από γνώσεις περιεχομένου, μπορεί να έχουν ως αντικείμενο και τη διδασκαλία – εφαρμογή της μεθοδολογίας έρευνας και τη διαμόρφωση στάσεων; Αν ναι, πώς μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία μας ώστε να συμβάλλουν στην προετοιμασία του μελλοντικού ενεργού πολίτη;
 • Θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν ικανότητες – κλειδιά στους μαθητές μας αν μεγάλο μέρος της διδακτέας ύλης της Φυσικής διαπραγματευτεί με τη μορφή ερευνητικής εργασίας (project); Αν ναι, πώς;
 • Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην πειραματική διδασκαλία και γενικότερα στη διδασκαλία της Φυσικής; Τι μας δίδαξε η σχετική εμπειρία που αποκτήσαμε μέχρι σήμερα;
Σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν ερευνητικά δεδομένα, εμπειρίες και απόψεις μάχιμων εκπαιδευτικών και ερευνητών σχετικά με  τα παραπάνω ερωτήματα ώστε:
Α. Να βγουν συμπεράσματα για άμεση εφαρμογή – αξιοποίηση στην καθημερινή διδακτική πράξη.
Β. Να εκκινήσει μία γόνιμη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της διαμόρφωσης ενός προγράμματος σπουδών και να αποτελέσει την αφορμή της γενίκευσης της σχετικής συζήτησης με την εμπλοκή σε αυτήν περισσότερων φορέων, ώστε να αφορά το σύνολο των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου να καταλήξει σε ολοκληρωμένη πρόταση προγράμματος σπουδών Φυσικών Επιστημών.
Το συνέδριο απευθύνεται σε:
 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04
 • Ερευνητές στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
 • Σχολικούς Συμβούλους Φυσικών Επιστημών
 • Επιμορφωτές Τ.Π.Ε.
 • Υπευθύνους Ε.Κ.Φ.Ε.
 • Υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
 • Φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Φυσικής
Σημαντικές ημερομηνίες;
Ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου: 9 - 10 Μαρτίου 2013
Υποβολή εργασιών μέχρι: 20 Ιανουαρίου 2013
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 10 Φεβρουαρίου.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Οι εργασίες του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά τα οποία θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα και στο διαδίκτυο.
Για την υποβολή εργασιών παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο υπόδειγμα υποβολής εργασίας (αρχείο τύπου .doc) το οποίο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://sapth2013.blogspot.com
Η δομή των εργασιών παρουσιάζεται στο υπόδειγμα εργασίας που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου