Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Σύνδεση της αυτοαξιολόγησης με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικώνΤη στιγμή που οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών αντιστέκονται στην αυτοαξιολόγηση και αρνούνται το είδος της αξιολόγησης που προωθείται, το υπουργείο κάνει διαγωνισμό για να εξάγει συμπεράσματα από την εφαρμογή της.


Το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκοντας να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης που θα καταγράψει τον τρόπο της εφαρμογής της. Στην εν λόγω μελέτη μεταξύ των άλλων θα αποτυπωθούν τα συστήματα αξιολόγησης άλλων κρατών μελών του ΟΟΣΑ ενώ θα εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν σημεία αυτών των συστημάτων στην Ελλάδα.

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προτείνει τρόπους ώστε να συνδεθούν τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων με αυτά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του ΙΕΠ στη μελέτη θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους αξιοποίησης των δεδομένων, των διαδικασιών ή και των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ώστε να διασφαλίζεται η διασταύρωση των στοιχείων, να μειώνεται ο χρόνος και ο φόρτος της συλλογής των δεδομένων και να διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο αξιολόγησης που να εξυπηρετεί και τις δυο μορφές της αξιολόγησης.

Με τη σύνδεση των δεδομένων των δυο αξιολογήσεων θα καταφέρει το Υπουργείο Παιδείας να έχει μια σφαιρική εικόνα για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Βασικά σημεία που θα συμπεριληφθούν στη μελέτη είναι:


- Οι διαδικασίες λειτουργίας του οργάνου της Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

- Ο τρόπος εφαρμογής αντίστοιχων συστημάτων σε χώρες του ΟΟΣΑ, κυρίως της Ευρώπης

- Ο σχεδιασμός των εντύπων αξιολόγησης για κάθε βαθμίδα προσωπικού που αξιολογείται, ώστε η πληροφορία να δομείται με τρόπο που να την καθιστά μηχανογραφικά αξιοποιήσιμη

- Η περαιτέρω εξειδίκευση και απεικόνιση κριτηρίων αξιολόγησης με μετρήσιμο και αντικειμενικό τρόπο

- Πρόταση για το μηχανικό επεξεργασίας της καταγραφόμενης πληροφορίας που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η πρόταση θα αφορά στο διοικητικό σχήμα και τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, αλλά και στον υπολογισμό του διοικητικού φόρτου και του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού.

- Η σύνδεση του πλαισίου αξιολόγησης με την αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας και την υποβολή πρότασης για το ολιστικό μοντέλο αξιολόγησης που θα λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία από τις επιμέρους διαδικασίες της αξιολόγησης.

- Ο εντοπισμός επιπλέον δεδομένων, ποιοτικών ή ποσοτικών των οποίων η καταγραφή συνεισφέρει στη συνολικότερη αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του το νόμο για το νέο λύκειο.

- Βασικά χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικής φύσης, των πληροφοριακών συστημάτων που θα απαιτηθούν για την επεξεργασία των δεδομένων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και άλλων παραγόντων της εκπαίδευσης. Προσδιορισμός των συσχετίσεων μεταξύ των επιμέρους δεδομένων που θα πρέπει να υλοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνολική ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και τη συμβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε αυτή.

Πηγή:  http://www.newsbeast.gr
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου