Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Μια ιδέα, δύο εκπαιδευτικοί, δύο σχολεία, τρία χρόνια δημιουργίας


Πριν ακριβώς από τρία χρόνια οι συνάδελφοι Σουδίας Γιάννης και Ζερβός Γρηγόρης ξεκίνησαν να ενσωματώσουν την τεχνολογία στην τάξη με στόχο να κάνουν την μάθηση ελκυστική, λειτουργική και κυρίως ενεργητική με την συμμετοχή των παιδιών. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας που στηρίχτηκε χωρίς κρατικούς πόρους, οι αντίστοιχες ιστοσελίδες που διατηρούν με τα ηλεκτρονικά μαθήματα της Ε΄ και Στ΄ τάξης.

Τα website, που διατηρούν, αποτελούν εργαλείο μάθησης τόσο για τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, όσο και για τον μαθητή στο σπίτι. Πολυμεσικές εφαρμογές, διαδραστικά video, online ασκήσεις, παιχνίδια μάθησης και φύλλα εργασίας συμπληρώνουν κάθε κεφάλαιο των μαθημάτων κάνοντας την μάθηση αποτελεσματικότερη με την εμπλοκή του μαθητή. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ελεύθερο και προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή (pc, tablet, κινητό).

Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αποσπάσει βραβεία και αποτελεί μέρος εισηγήσεων σε διάφορα συνέδρια.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου