Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Ο Σύλλογος Δασκάλων Πάτρας για τη νέα εγκύκλιο για την αξιολόγηση

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 10940/20-10-2014) του Υπουργού Παιδείας θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (πρώην Σ.Ε.Κ.), των προϊσταμένων ολιγοθεσίων Δ.Σ., των προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και β) των προϊσταμένων και υπευθύνων, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 152/2013 (περιπτώσεις ι΄ έως ιθ΄, κ΄ και κα΄).
Το ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας με βάση και τις αποφάσεις της ΔΟΕ επισημαίνει τα παρακάτω :
         Καλούμε τους/τις Διευθυντές/-ντριες και τους/τις προϊσταμένους/-ες δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων να αξιοποιήσουν τη διαρκή ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, που έχει κηρύξει με απόφασή της η ΔΟΕ από τις 25-10-2014 και να μην κάνουν καμία από τις ενέργειες που ζητά η νέα εγκύκλιος. Η απόφαση αυτή καλύπτει τον κάθε συνάδελφο και αποτελεί την απάντηση του Κλάδου σε όποια εγκύκλιο εκδοθεί και σε όσες πιέσεις ασκούνται ή πρόκειται να ασκηθούν.
         Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ να κινητοποιηθεί άμεσα ενημερώνοντας τα σχολεία και στηρίζοντας τους συναδέλφους στον αγώνα αντίστασης και ανυπακοής, ενθαρρύνοντάς τους να μην υποκύψουν σε εκβιασμούς και απειλές.
         Επανεπιβεβαιώνει την απόφασή της ΔΟΕ για απεργία - αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ΑΕΕ και αξιολόγηση. Καλεί τους εκπαιδευτικούς αξιοποιώντας αυτή την απόφαση, που τους παρέχει πλήρη κάλυψη,
•           να αρνηθούν την ανάρτηση προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου και σχεδίων εργασίας στο παρατηρητήριο του ΙΕΠ.
•           όσοι συνάδελφοι, -σσες, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη στελέχωση των 5μελών επιτροπών ανά νομό, ως παραρτήματα της ΑΔΠΠΔΕ (Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης), που κύριο έργο τους είναι η κατηγοριοποίηση των σχολείων ανά νομό καλούνται να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους και να μη συναινέσουν στο έργο της κατηγοριοποίησης.
•           όσοι εκ των διευθυντών δε συμμετείχαν στην επιμόρφωση για την αξιολόγηση - δια ζώσης και εξ αποστάσεως-να μην υποκύψουν στο γενικότερο κλίμα τρόμου και να συνεχίσουν να αντιστέκονται μέσα από τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και των Συλλόγων.
•           Οι Σύλλογοι Διδασκόντων κάθε Σχολείου στις συνεδριάσεις τους καλούνται να πάρουν απόφαση μη συμμετοχής στις διαδικασίες της αξιολόγησης σχετικά με την ανάρτηση του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και των σχεδίων δράσης.
Το ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας μετά τη συνάντηση του ΔΣ της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΠΘ στις 3/11/2014 με αντικείμενο την αξιολόγηση θα συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας με σκοπό την παραπέρα δράσεις μας.
         ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.


         ΜΑΖΙΚΟΣ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου