Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ


Προτεινόμενο πρόγραμμα από τη Ζωή Παπαγεωργάκη [1] 
(γυμνάστρια- υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

Λίγα Λόγια

Το πρόγραμμα «Μηνύματα από την παράδοση» απευθύνεται σε ενηλίκους και περιλαμβάνει τη διδασκαλία των κινητικών σχημάτων ορισμένων ελληνικών παραδοσιακών χορών. Η ουσιαστική επιδίωξη είναι μέσα από ερεθίσματα της παράδοσης (ύφος, θεματολογία, νοήματα, σύμβολα) να μπουν οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες σε μια διαδικασία να σκέφτονται κριτικά, να αποκτούν γνώση και να αναγνωρίζουν κοινά στοιχεία με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικούς πολιτισμούς.

Στόχοι         
- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
- Απόκτηση γνώσεων με αφορμή κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες.
- Καλλιέργεια συναισθηματικού κόσμου μέσω της κίνησης, της μουσικής, της ζωγραφικής.
- Καλλιέργεια στοιχείων κίνησης και φυσικής κατάστασης (ισορροπία, αντοχή, εκφραστικότητα). 

Οργάνωση
Το πρόγραμμα «Μηνύματα από την παράδοση» αποτελείται από 10 διδακτικές ενότητες διάρκειας 60 λεπτών η κάθε μία.  Παρακάτω, παρουσιάζεται ενδεικτικά ένας πίνακας κάποιων ενοτήτων και η σύνδεση με την αντίστοιχη θεματολογία.
                                                                                                          
Χορός
Κινητικός στόχος
Θεματολογία
Παρατηρήσεις
Συρτός καλαματιανός
Ρυθμική κίνηση (7/8)
Το μήλο ως σύμβολο
Διαθεματικό
Τσάμικος
Ρυθμική κίνηση (3/4)
Στερεότυπα
Κριτική σκέψη
Συρτός στα τρία
Ισορροπία
Ξενιτιά
Συναισθηματικός κόσμος/ Έκφραση σώματος
Νησιώτικος συρτός
Αντοχή
Θάλασσα-Βυθός
Συναισθηματικός κόσμος/Ζωγραφική
                           
Χρονοδιάγραμμα [2]


Μάρτιος 2017
Απρίλιος 2017
Βιωματικές ενότητες
4/3 & 5/3
11/3 & 12/3
18/3
&19/3
25/3 &26/3

1/4 & 2/4

Αξιολόγηση

Η σειρά «Μηνύματα από την παράδοση» αξιολογείται με αναστοχαστικό ημερολόγιο από τη συντονίστρια. Επίσης αξιολογούν και οι συμμετέχοντες μέσω μιας δραστηριότητας που διατίθεται σε αυτούς σε κάθε διδακτική ενότητα. Τα σχόλια αυτά λειτουργούν σαν ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτικών ενοτήτων. Στο τέλος της σειράς αφιερώνεται περίπου μισή ώρα να ακουστούν τα σχόλια ή και να προστεθούν κι άλλα (η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σα μία επιπλέον διδακτική ενότητα που θα περιλαμβάνει συζήτηση σχολίων ανατροφοδότησης αλλά και εκτέλεση χορών από την ομάδα).
[1] Για συμμετοχές και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: τηλ: 6977285303,
e-mail: zoyiap@yahoo.gr

[2] Σε περίπτωση αλλαγής στις ημερομηνίες οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως. 

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου