Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Ιδρυση Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών

Σας ενημερώνουμε ότι ιδρύθηκε Σωματείο Πανελλήνιας Επιστημονικής Οργάνωσης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςμε την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»,με έδρα την πόλη της Αθήνας το οποίο αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1796/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Σωματείων με αριθμό 28553.

Κυριότεροι Σκοποί του Σωματείου είναι:
 
  • Η αναβάθμιση της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του.
  • O επιστημονικός διάλογος και η διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.
  • Η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του Σωματείου.
  • Η εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικών με τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων προς την Πολιτεία για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: https://sites.google.com/site/panenosid/home
 
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου