Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Το δέντρο των "Μπορώ" και των "Θέλω"


- Τα παιδιά της τάξης χωρίζονται σε ομάδες των δύο.

- Κάθε ομάδα συζητά και σε χαρτάκι γράφει μία πρόταση που να αρχίζει με το "Μπορώ" και μία πρόταση που να αρχίζει με το "Θέλω". Ζητούμε η πρόταση να εκφράζει και τα δύο μέλη της ομάδας.

- Τα διαβάζουμε δυνατά και ζητάμε απ΄τα παιδιά να εξηγήσουν το γιατί των "Θέλω" και "Μπορώ" τους.

- Η συζήτηση μπορεί να μας διαφωτίσει σε πολλά επίπεδα σχετικά με τις βαθιές επιθυμίες των μαθητών μας και να έχει και διδακτικούς στόχους (π.χ. χρήση επιχειρημάτων).

- Τα αναρτούμε στον τοίχο, όπως παραπάνω.


Η παραπάνω δραστηριότητα έγινε στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης στην τάξη μου και
 εμψυχωτές ήταν η Ελένη, η Δέσποινα και ο Γιάννης.

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου