Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Για το σχέδιο νόμου σχετικά με την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδωνΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου  για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,  έχει να επισημάνει τα εξής:

1.         Θεωρούμε απαράδεκτη την τακτική του ΥΠ.Π.Ε.Θ.   να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς προηγουμένως να το θέσει σε δημόσια διαβούλευση, παρακάμπτοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως ορίζονται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. Κι ενώ η απόφαση του ΣτΕ για το Ν.4327/2015 ήταν ουσιαστικά γνωστή εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, μετά την απόφαση του Γ΄ τμήματος του ΣτΕ, παρόλα αυτά δεν έγινε καμιά προσπάθεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξει μια άλλη ποιοτική διαδικασία για τον τρόπο επιλογής  των Διευθυντών σχολικών μονάδων. Όλα γράφτηκαν και ετοιμάστηκαν εσπευσμένα και πρόχειρα.   Επίσης, για δύο χρόνια δεν έγινε η παραμικρή προσπάθεια αποκατάστασης της κανονικότητας, ώστε να γίνεται η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης με τη σειρά που είναι αποδεκτή εδώ και χρόνια: Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολείων, Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Υποδιευθυντές Σχολείων και Υπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ, Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, ΚΕΣΥΠ κ.λπ., με αποτέλεσμα οι Σχολικοί Σύμβουλοι να διανύουν τον έκτο χρόνο της θητείας τους  μετά από τρεις παρατάσεις και οι Διευθυντές σχολικών μονάδων να βρίσκονται σε διαδικασία κρίσεων  για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
2.         Θεωρούμε αδιανόητη και απαράδεκτη την καθιέρωση  οποιασδήποτε μορφής περιορισμού στις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους νυν Διευθυντές, αφού αντίκειται στις αρχές τις ισότητας και της αξιοκρατίας. Ευελπιστούμε ότι θα ισχύσει η δήλωση του   Υπουργού Παιδείας για  κατάργηση της σχετικής διάταξης που εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου. Αποτελεί όμως χαρακτηριστικό παράδειγμα της προχειρότητας με την οποία συντάχθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, καθώς τα προβλήματα που θα δημιουργούσε η συγκεκριμένη διάταξη θα ήταν έως και ανυπέρβλητα.
3.         Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση του κριτηρίου της επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης των υποψήφιων Διευθυντών υπενθυμίζουμε  την από καιρό διατυπωμένη θέση μας για: "Αποτίμηση όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τους, καθώς και όλων των επιμορφώσεών τους που έχουν πραγματοποιηθεί ή πιστοποιηθεί από δημόσιους φορείς, με δίκαιη και αναλογική μοριοδότηση κάθε επιμέρους στοιχείου".
4.         Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός να μην μοριοδοτούνται και να πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων θεσμοθετημένες από την Πολιτεία επιμορφώσεις, όπως η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2, η τρίμηνη επιμόρφωση στα ΠΕΚ, τα σεμινάρια διάρκειας 40 ωρών από τα ΠΕΚ, το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διάρκειας 200 ωρών για την οποίο υπήρχε γραπτή δέσμευση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ότι θα μοριοδοτηθεί, και τα πιστοποιημένα σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ,  τα οποία μοριοδοτούνται για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους εκτός των εκπαιδευτικών.
5.         Θεωρούμε αδιανόητο το να μην αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας η πιστοποιημένη επιμόρφωση  στις ΤΠΕ επιπέδου 1.
6.         Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ επιπέδου 1 να μοριοδοτείται με  0,5 μονάδες , η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ επιπέδου 2 να πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων, λες και δεν έγινε ποτέ, και ταυτόχρονα να αυξάνεται η μοριοδότηση της γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 σε 0,8 μονάδες, από 0,5 μονάδες που ήταν μέχρι τώρα.  Δηλαδή, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θεωρεί ότι για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή σχολικής μονάδας είναι σημαντικότερη η γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 από τη  δυνατότητα χρήσης Η/Υ;
7.         Θεωρούμε απαράδεκτη τη μείωση της μοριοδότησης του δεύτερου πτυχίου κατά 0,5 μονάδες και ζητάμε την επαναφορά της μοριοδότησής  του στις 2 μονάδες, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
8.         Επικροτούμε τη βαρύτητα που δίνεται από το σχέδιο νόμου στην διδακτική εμπειρία στην τάξη, αφού ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας δεν είναι μόνο διοικητικός προϊστάμενος αλλά και επιστημονικά και  παιδαγωγικά υπεύθυνος της σχολικής μονάδας, και άρα του είναι απολύτως απαραίτητη η πλούσια διδακτική εμπειρία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθοδηγητικά του καθήκοντα.
9.         Ζητάμε την επαναφορά του δικαιώματος των υποψήφιων Διευθυντών να είναι υποψήφιοι σε ένα ακόμα ΠΥΣΠΕ, εκτός αυτού της οργανικής τους θέσης, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
10.       Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών, υπενθυμίζουμε την από το 2015 διατυπωμένη θέση μας να μην υπάρχει εμπλοκή των Συλλόγων Διδασκόντων στην διαδικασία επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων, αφού θα οδηγήσει, όπως και στις κρίσεις του 2015, σε ομαδοποιήσεις, συγκρούσεις και πελατειακές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα διαταράξουν το ήρεμο σχολικό κλίμα και τη συνεργατική δράση που τόσο έχουν ανάγκη οι σχολικές μονάδες.  Δεν αρνούμαστε την αξιολόγηση του έργου του Διευθυντή από τους Συλλόγους Διδασκόντων, αλλά προτείνουμε αυτό να γίνεται μέσω του μοντέλου της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων με ανατροφοδοτικό χαρακτήρα, το οποίο έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια, μέσα από την  αποτίμηση του Τομέα: «Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του σχολείου». Είναι άλλο όμως αυτό, και άλλο το να μετατρέπονται οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
11.       Ζητάμε την επαναφορά της δομημένης συνέντευξης για την αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων Διευθυντών από τα Συμβούλια Επιλογής, όπως προβλεπόταν από το Ν.3848/2010, και όπως προβλέπεται με τον πρόσφατο νόμο Βερναρδάκη(Ν.4369/2016) για τις κρίσεις Προϊσταμένων σε όλο το Δημόσιο.
12.       Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων θα πρέπει να γίνονται μετά την βαθμολόγηση της συνέντευξης και την ανάρτηση των τελικών πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών, ώστε να είναι αδύνατη η επεξεργασία των προτιμήσεων και του βαθμού συνέντευξης των υποψηφίων σε λογιστικά φύλλα ( π.χ. Excel), με σκοπό να δίνονται συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε ημέτερους υποψήφιους Διευθυντές.
13.       Θεωρούμε ότι τα μέλη στα Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε διοικητική εμπειρία και όχι να επιλέγονται με μοναδικό κριτήριο την 15ετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
14.       Τέλος, πιστεύουμε ότι η επιλογή των Διευθυντών σχολικών μονάδων είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία, την οποία η Πολιτεία θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους  να την αντιμετωπίζει αποσπασματικά και με προχειρότητα, διότι το κόστος για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι υψηλό.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Προσλήψεις μόνο με αξιολόγηση

Μπορεί η κυβέρνηση να “μπλόκαρε” το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ωστόσο η τρόικα αρνείται να ανάψει το «πράσινο φως» για προσλήψεις χωρίς αξιολόγηση!

Έτσι, το θέμα της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στη δημόσια εκπαίδευση παραμένει στον πάγο παρά τα όσα υποστηρίζει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ότι βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης.


Αυτό σημαίνει ότι η μόνη ελπίδα των εκπαιδευτικών παραμένει μία θέση αναπληρωτή καθώς, όπως φαίνεται, προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό δεν θα γίνουν έως τη σχολική χρονιά 2018-2019

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
Πηγή: iefimerida.gr

Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Καλή Ανάσταση!
Εργάτριες γης σε συνθήκες «δουλείας»Διπλό ξυπνητήρι 01.50 το πρωί, λεωφορείο στις 03.00, ταξίδι δύο ώρες σε άθλιους δρόμους, δουλειά από τις 05.00 για 10-12 ώρες, ημερομίσθιο 27 ευρώ. 

Αυτές ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες εργαζόταν η 49χρονη Πάολα Κλεμέντε στα αμπέλια της νότιας Ιταλίας, μέχρι τη στιγμή που άφησε την τελευταία της πνοή στο χωράφι. Τις ημέρες πριν από το μοιραίο καρδιακό επεισόδιο, η μητέρα τριών παιδιών δεν μπορούσε να παραπονεθεί για αδιαθεσία ή να ζητήσει άδεια για να επισκεφθεί τον γιατρό, γιατί φοβόταν ότι δεν θα την ξανακαλέσουν για δουλειά. Τώρα το όνομα της Κλεμέντε δόθηκε σε αίθουσα του ιταλικού υπουργείου Gεωργίας, καθώς οι Αρχές της Ρώμης αναγνωρίζουν ότι οι συνθήκες για τις εργάτριες γης στη χώρα είναι δραματικές. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι μεσάζοντες – οι άνδρες που τηλεφωνούσαν στην Κλεμέντε για να της προσφέρουν δουλειά, αφαιρώντας γενναία προμήθεια από το ημερομίσθιό της.

Επειτα από μήνες ερευνών, οι ιταλικές αρχές συνέλαβαν έξι άτομα με την κατηγορία ότι εκβίαζαν τις εργαζόμενες για μερίδιο από την αμοιβή τους. Πέρυσι ψηφίστηκε νόμος με στόχο να καμφθεί η εκμετάλλευση των εργατών γης, αλλά το φαινόμενο παραμένει διαδεδομένο. «Εχουμε επιστρέψει στις συνθήκες της δεκαετίας του 1950», είπε ο συγγραφέας βιβλίων για την αγροτική εργασία Λεονάρντο Παλμισάνο. 

«Το φαινόμενο υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Απουλία, και επηρεάζει ντόπιους και ξένους εργαζομένους». Οι γυναίκες καλύπτουν τη δουλειά τους με ένα πέπλο σιωπής, φοβούμενες ότι θα τη χάσουν. Ερευνητές παρομοιάζουν τις συνθήκες αυτές με σύγχρονη δουλεία και εκτιμούν ότι στο θέμα αυτό η Ιταλία είναι η δεύτερη χειρότερη χώρα της Ευρώπης, μετά την Πολωνία. Μαφιόζικες οργανώσεις μετέχουν και αυτές στον χορό. «Η διαφορά ανάμεσα στο πώς δούλευε η γυναίκα μου και στο πώς δουλεύουν οι μετανάστες είναι ότι οι Ιταλοί βγάζουν περισσότερα και ότι εμείς έχουμε ένα σπίτι να κοιμηθούμε», είπε ο χήρος της Κλεμέντε.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Εκπαίδευση με ψηφιακά παιχνίδιατου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


Η δασκάλα σηκώνει έναν εξάχρονο μπόμπιρα πάνω σε ένα θρανίο, ώστε εκείνος να φτάσει να ακουμπήσει το γράμμα Α στον διαδραστικό πίνακα. Ο μικρός ακουμπά με το δάχτυλο το γράμμα, εμφανίζεται μια Αγελάδα, και το παιχνίδι ξεκινά...

«Ο κόσμος των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι ιδιαίτερα συναρπαστικός όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους», λέει στην «Κ» ο σκηνοθέτης - animator Αρίσταρχος Παπαδανιήλ. Ο ίδιος και η εκπαιδευτικός - συγγραφέας Σοφία Μαντουβάλου δημιούργησαν για την εκπαιδευτική τηλεόραση του υπουργείου Παιδείας το πολυμεσικό πακέτο μάθησης «Ενα Γράμμα Μια Ιστορία», που αποτελείται από εκπαιδευτική σειρά κινουμένων σχεδίων –«η πρώτη ελληνική σχετική παραγωγή», όπως λέει ο ο κ. Παπαδανιήλ– και διαδραστικά παιχνίδια για κάθε γράμμα. Βεβαίως εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν δημιουργούνται μόνο για τα παιδιά και τους νέους, οι οποίοι είναι συνήθως πιο εξοικειωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Ο κλάδος του εκπαιδευτικού παιχνιδιού εντάσσεται στα «σοβαρά παιχνίδια» (serious games) και το gaming μπορεί να είναι και θεραπευτικό, απευθυνόμενο ακόμη και σε άτομα τρίτης ηλικίας.

Το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Απριλίου θα οργανωθεί στο Γκάζι από το INNOVATHENS, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, διήμερο αφιερωμένο στη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εργαλείων στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Αλλωστε, η εκπαίδευση είναι η πρώτη ενότητα από τις συνολικά τέσσερις του προγράμματος «Get into Games (GiG)», που θα οργανωθεί από το INNOVATHENS με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο GiG _ Edu, θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, designers και developers, ερευνητές, εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Το Σάββατο 22 Απριλίου θα είναι αφιερωμένο στη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εργαλείων στη σχολική και προσχολική τάξη αλλά και ως ερμηνευτικών μέσων για μικρούς και μεγάλους σε μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, ενώ η Κυριακή θα έχει θέμα την ένταξη των ψηφιακών παιχνιδιών στην ειδική εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά και στη χρήση του gaming από άτομα τρίτης ηλικίας για θεραπευτικούς σκοπούς.

Από 2 έως 19 Μαΐου οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολείαΑπό 2 έως 19 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα νηπιαγωγεία θα δέχονται όλες τις αιτήσεις νηπίων και προ-νηπίων και παράλληλα, όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά μπορούν να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα.

Οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών θα πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

Υπενθυμίζεται, ότι δεν χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού γεννήσεως, αφού γίνεται ηλεκτρονικά η αναζήτησή του, στο νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο, μέσω της πλατφόρμας «myschool».

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Η θεατρική παράσταση από το 19ο Δημοτικό Σχολείο με θέμα: ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (video)


Τουρκοκρατία 2017 from Georgios Markakis on Vimeo.


Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Γράμμα προς τους γονείς των μαθητών από ένα διευθυντή σχολείου στην Σιγκαπούρη


Πρόσφατα, ένας διευθυντής σχολείου στην Σιγκαπούρη έγραψε ένα γράμμα στους γονείς των μαθητών του που συγκίνησε ολόκληρο το διαδίκτυο. Σε αυτό το γράμμα εξέφρασε κάποιες αλήθειες με σκοπό να αγγίξει ακόμα και τους πιο ξεροκέφαλους γονείς.


“Αγαπητοί γονείς,

Οι εξετάσεις των παιδιών σας πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα. Ξέρω, ότι είστε όλοι αγχωμένοι, γιατί θέλετε τα παιδιά σας να τα πάνε καλά.

Αλλά, σας παρακαλώ, να θυμάστε, ότι ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές θα υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει καλά τα μαθηματικά.

Ένας επιχειρηματίας που δεν χρειάζεται να γνωρίζει ιστορία ή λογοτεχνία.

Ένας μουσικός που δεν χρειάζεται να ξέρει από χημεία.

Ένας αθλητικός τύπος που η γυμναστική είναι πιο σημαντική γι αυτόν από την φυσική.

Αν το παιδί σας πάρει καλούς βαθμούς, αυτό είναι τέλειο! Αν δεν πάρει όμως, μην του στερήσετε την αυτοπεποίθηση ή την αξιοπρέπειά του. Πείτε του, ότι δεν πειράζει, ότι ήταν απλά ένα διαγώνισμα. Είναι φτιαγμένοι για πολύ μεγαλύτερα πράγματα στην ζωή. Πείτε του πως ό,τι και αν γίνει στο διαγώνισμα θα τον αγαπάτε το ίδιο και δεν θα τον κρίνετε.

Σας παρακαλώ, κάντε το αυτό και όταν το κάνετε, δείτε το παιδί σας να κατακτά τον κόσμο. Ένας κακός βαθμός στο διαγώνισμα δεν θα του στερήσει τα όνειρα ή το ταλέντο του.

Και σας παρακαλώ, μην θεωρείτε, ότι οι γιατροί και οι μηχανικοί είναι οι μόνοι ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο.

Με όλη μου την εκτίμηση,
Ο διευθυντής”

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Μπάσκετ την Μ. Πέμπτη;;;Θόρυβος έχει ξεσπάσει, αγαπητοί φίλοι, με το γεγονός ότι την Μ. Πέμπτη το βράδυ ορίστηκαν αγώνες μπάσκετ. Ο Πατρινός πρόεδρος της τοπικής ομάδας μπάσκετ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ έκανε μία δήλωση που τον τιμά ιδιαιτέρως...ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ:

"Από την ημέρα του ορισμού διεξαγωγής της τελευταίας αγωνιστικής την Μεγάλη Πέμπτη εκφράσαμε στον ΕΣΑΚΕ την αντίθεσή μας για την ύπαρξη αγωνιστική δράσης την συγκεκριμένη ημέρα. Προσωπικά το θεωρώ ντροπή.

Έχουμε χάσει το μέτρο.

Δεν είναι δυνατόν ο Θεάνθρωπος να είναι στο Σταυρό και εμείς να παίζουμε μπάσκετ. Είμαστε ένα Ορθόδοξο κράτος με το 95% των πολιτών να είναι βαπτισμένοι Χριστιανοί. Το θεωρώ πρόκληση να παίζουμε μπάσκετ τη Μεγάλη Πέμπτη το απόγευμα και ο κόσμος να φωνάζει ή να πανηγυρίζει ή να βρίζει τη στιγμή που ο Πατέρας όλων μας αφήνει τη τελευταία του πνοή πάνω στο Σταυρό.

Σέβομαι απόλυτα τον ΕΣΑΚΕ και τις δημοκρατικές διαδικασίες αλλά αν ήταν στο χέρι μου δεν θα άφηνα την ομάδα να κατέβει στο γήπεδο κι ας μηδενιζόταν κι ας χάναμε το στόχο των play-off. Άλλωστε υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας από τα play-off.

Όμως επειδή αυτό θα δημιουργούσε τεράστιο θέμα με την υπόθεση παραμονή και αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες δεν πρόκειται να το κάνουμε.

Εννοείται ότι προσωπικά την Μεγάλη Πέμπτη ΔΕΝ θα πάω στο γήπεδο. Η θέση μου και νομίζω η θέση όλων των φιλάθλων εκείνη την ημέρα δεν είναι στα γήπεδα αλλά δίπλα στον Εσταυρωμένο ζητώντας το έλεός Του".

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Λαγουδάκια στον τοίχο

Τα λαγουδάκια έφτιαξαν οι μαθητές της Στ' τάξης με την καθοδήγηση 
της κας Όλγας Μαυροειδή, καθηγήτριας Γερμανικών στο σχολείο μας.

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

1ο βραβείο για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής: "Ανεμομαζώματα – Θαλασσοσκορπίσματα" - 19ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών


Με αυτόν το ευρηματικό τίτλο το πήραμε!

Ποιο;

Μα φυσικά το 1ο Βραβείο ευρηματικού τίτλου ανάμεσα σε 115 Δημοτικά Σχολεία της Αχαΐας. Το Α2 τμήμα του σχολείου μας με επικεφαλής τη δασκάλα του κα Παπασωτηροπούλου Τίνα και άξιες συμπαραστάτριες τις κυρίες Φάκου Σαπφώ των Αγγλικών και Καραλή Βασιλική των Καλλιτεχνικών.

Κι έτσι σήμερα 4/4/2017 στις 6.30 το απόγευμα στην Αγορά Αργύρη μας βραβεύσανε.

1ο Βραβείο: Ανεμομαζώματα Θαλασσοσκορπίσματα

Προσέχετε τι φτάνει στις λίμνες τα ποτάμια και τη θάλασσα.

Ε ψιτ! Εσύ! Πάλι πλαστική σακκούλα πήρες στο σούπερ μάρκετ;;;;;;
Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

«Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση»Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Αυτισμό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδιοργανώνουν Ημερίδα με τίτλο:
 
«Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: 
Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση» 

που θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, 
την Τετάρτη,5 Απριλίου 2017 και ώρες 17:00-19:45 

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Αποτυπώματα, Χρώματα, Συναισθήματα: Εικαστική Έκθεση στην Αγορά Αργύρη
Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Καλαθάκι πασχαλινόΤο έφτιαξε η συνάδελφος Κ. Φάκου απ΄το 61ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.


Αναρτήθηκε από Γιαν. Παν.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Έσκισαν τα Ναυπακτόπουλα στον 22ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας

Στην 3η φάση «Ίππαρχος» του 22ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής για το Λύκειο, η Αγγελίνα Μπανιά, μαθήτρια του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου, πήρε το 2ο βραβείο και ταυτόχρονα απόκτησε τη δυνατότητα να μεταβεί το καλοκαίρι στις εγκαταστάσεις της NASA στις ΗΠΑ για εκπαίδευση μιας βδομάδας!


Επίσης, η Λαμπρινή Βασιλοπούλου, μαθήτρια του 2ου Λυκείου Ναυπάκτου, πήρε 4ο έπαινο στο Λύκειο και μαζί με την Αγγελίνα προκρίθηκαν να πάρουν μέρος στην 4η φάση «Πτολεμαίος», από την οποία θα προκύψουν οι 5 μαθητές που θα συγκροτήσουν την Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 11η Ολυμπιάδα Αστρονομίας, η οποία φέτος θα διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη.

Από τους μαθητές που συμμετείχαν στον αντίστοιχο Διαγωνισμό Αστρονομίας για το Γυμνάσιο, ο Ξενοφών Δούρος του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου πήρε 2οέπαινο, η Γιώτα Ντόβα του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου πήρε 3ο έπαινο και η Έλενα Μπανιά του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου πήρε 5ο έπαινο.


Τους  παραπάνω μαθητές καθώς επίσης τους Καραγιώργου Σοφία, Κανταρτζή Φοίβο και Κώστα Βασιλόπουλο όλοι του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου, αλλά και τους Ιωακείμ Μαυρομύτη του 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Αποστολοπούλου Βίκυ και Φίλιππο Δούρο του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου που συμμετείχαν στην 3η φάση, προετοίμαζε κάθε Κυριακή απόγευμα από τον Οκτώβριο στο χώρο του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου ο Αργύρης Δρίβας, φυσικός του 3ου Γυμνασίου και μέλος της Ερασιτεχνικής Εταιρείας Αστρονομίας Πάτρας «Ωρίων».

Συγχαρητήρια στους μαθητές και στους δασκάλους!

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ