Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Για το σχέδιο νόμου σχετικά με την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδωνΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου  για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,  έχει να επισημάνει τα εξής:

1.         Θεωρούμε απαράδεκτη την τακτική του ΥΠ.Π.Ε.Θ.   να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς προηγουμένως να το θέσει σε δημόσια διαβούλευση, παρακάμπτοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως ορίζονται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. Κι ενώ η απόφαση του ΣτΕ για το Ν.4327/2015 ήταν ουσιαστικά γνωστή εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, μετά την απόφαση του Γ΄ τμήματος του ΣτΕ, παρόλα αυτά δεν έγινε καμιά προσπάθεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξει μια άλλη ποιοτική διαδικασία για τον τρόπο επιλογής  των Διευθυντών σχολικών μονάδων. Όλα γράφτηκαν και ετοιμάστηκαν εσπευσμένα και πρόχειρα.   Επίσης, για δύο χρόνια δεν έγινε η παραμικρή προσπάθεια αποκατάστασης της κανονικότητας, ώστε να γίνεται η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης με τη σειρά που είναι αποδεκτή εδώ και χρόνια: Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολείων, Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Υποδιευθυντές Σχολείων και Υπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ, Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, ΚΕΣΥΠ κ.λπ., με αποτέλεσμα οι Σχολικοί Σύμβουλοι να διανύουν τον έκτο χρόνο της θητείας τους  μετά από τρεις παρατάσεις και οι Διευθυντές σχολικών μονάδων να βρίσκονται σε διαδικασία κρίσεων  για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
2.         Θεωρούμε αδιανόητη και απαράδεκτη την καθιέρωση  οποιασδήποτε μορφής περιορισμού στις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους νυν Διευθυντές, αφού αντίκειται στις αρχές τις ισότητας και της αξιοκρατίας. Ευελπιστούμε ότι θα ισχύσει η δήλωση του   Υπουργού Παιδείας για  κατάργηση της σχετικής διάταξης που εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου. Αποτελεί όμως χαρακτηριστικό παράδειγμα της προχειρότητας με την οποία συντάχθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, καθώς τα προβλήματα που θα δημιουργούσε η συγκεκριμένη διάταξη θα ήταν έως και ανυπέρβλητα.
3.         Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση του κριτηρίου της επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης των υποψήφιων Διευθυντών υπενθυμίζουμε  την από καιρό διατυπωμένη θέση μας για: "Αποτίμηση όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τους, καθώς και όλων των επιμορφώσεών τους που έχουν πραγματοποιηθεί ή πιστοποιηθεί από δημόσιους φορείς, με δίκαιη και αναλογική μοριοδότηση κάθε επιμέρους στοιχείου".
4.         Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός να μην μοριοδοτούνται και να πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων θεσμοθετημένες από την Πολιτεία επιμορφώσεις, όπως η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2, η τρίμηνη επιμόρφωση στα ΠΕΚ, τα σεμινάρια διάρκειας 40 ωρών από τα ΠΕΚ, το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διάρκειας 200 ωρών για την οποίο υπήρχε γραπτή δέσμευση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ότι θα μοριοδοτηθεί, και τα πιστοποιημένα σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ,  τα οποία μοριοδοτούνται για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους εκτός των εκπαιδευτικών.
5.         Θεωρούμε αδιανόητο το να μην αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας η πιστοποιημένη επιμόρφωση  στις ΤΠΕ επιπέδου 1.
6.         Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ επιπέδου 1 να μοριοδοτείται με  0,5 μονάδες , η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ επιπέδου 2 να πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων, λες και δεν έγινε ποτέ, και ταυτόχρονα να αυξάνεται η μοριοδότηση της γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 σε 0,8 μονάδες, από 0,5 μονάδες που ήταν μέχρι τώρα.  Δηλαδή, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θεωρεί ότι για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή σχολικής μονάδας είναι σημαντικότερη η γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 από τη  δυνατότητα χρήσης Η/Υ;
7.         Θεωρούμε απαράδεκτη τη μείωση της μοριοδότησης του δεύτερου πτυχίου κατά 0,5 μονάδες και ζητάμε την επαναφορά της μοριοδότησής  του στις 2 μονάδες, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
8.         Επικροτούμε τη βαρύτητα που δίνεται από το σχέδιο νόμου στην διδακτική εμπειρία στην τάξη, αφού ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας δεν είναι μόνο διοικητικός προϊστάμενος αλλά και επιστημονικά και  παιδαγωγικά υπεύθυνος της σχολικής μονάδας, και άρα του είναι απολύτως απαραίτητη η πλούσια διδακτική εμπειρία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθοδηγητικά του καθήκοντα.
9.         Ζητάμε την επαναφορά του δικαιώματος των υποψήφιων Διευθυντών να είναι υποψήφιοι σε ένα ακόμα ΠΥΣΠΕ, εκτός αυτού της οργανικής τους θέσης, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
10.       Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών, υπενθυμίζουμε την από το 2015 διατυπωμένη θέση μας να μην υπάρχει εμπλοκή των Συλλόγων Διδασκόντων στην διαδικασία επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων, αφού θα οδηγήσει, όπως και στις κρίσεις του 2015, σε ομαδοποιήσεις, συγκρούσεις και πελατειακές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα διαταράξουν το ήρεμο σχολικό κλίμα και τη συνεργατική δράση που τόσο έχουν ανάγκη οι σχολικές μονάδες.  Δεν αρνούμαστε την αξιολόγηση του έργου του Διευθυντή από τους Συλλόγους Διδασκόντων, αλλά προτείνουμε αυτό να γίνεται μέσω του μοντέλου της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων με ανατροφοδοτικό χαρακτήρα, το οποίο έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια, μέσα από την  αποτίμηση του Τομέα: «Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του σχολείου». Είναι άλλο όμως αυτό, και άλλο το να μετατρέπονται οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
11.       Ζητάμε την επαναφορά της δομημένης συνέντευξης για την αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων Διευθυντών από τα Συμβούλια Επιλογής, όπως προβλεπόταν από το Ν.3848/2010, και όπως προβλέπεται με τον πρόσφατο νόμο Βερναρδάκη(Ν.4369/2016) για τις κρίσεις Προϊσταμένων σε όλο το Δημόσιο.
12.       Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων θα πρέπει να γίνονται μετά την βαθμολόγηση της συνέντευξης και την ανάρτηση των τελικών πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών, ώστε να είναι αδύνατη η επεξεργασία των προτιμήσεων και του βαθμού συνέντευξης των υποψηφίων σε λογιστικά φύλλα ( π.χ. Excel), με σκοπό να δίνονται συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε ημέτερους υποψήφιους Διευθυντές.
13.       Θεωρούμε ότι τα μέλη στα Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε διοικητική εμπειρία και όχι να επιλέγονται με μοναδικό κριτήριο την 15ετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
14.       Τέλος, πιστεύουμε ότι η επιλογή των Διευθυντών σχολικών μονάδων είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία, την οποία η Πολιτεία θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους  να την αντιμετωπίζει αποσπασματικά και με προχειρότητα, διότι το κόστος για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι υψηλό.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Προσλήψεις μόνο με αξιολόγηση

Μπορεί η κυβέρνηση να “μπλόκαρε” το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ωστόσο η τρόικα αρνείται να ανάψει το «πράσινο φως» για προσλήψεις χωρίς αξιολόγηση!

Έτσι, το θέμα της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στη δημόσια εκπαίδευση παραμένει στον πάγο παρά τα όσα υποστηρίζει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ότι βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης.


Αυτό σημαίνει ότι η μόνη ελπίδα των εκπαιδευτικών παραμένει μία θέση αναπληρωτή καθώς, όπως φαίνεται, προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό δεν θα γίνουν έως τη σχολική χρονιά 2018-2019

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
Πηγή: iefimerida.gr

Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Καλή Ανάσταση!
Εργάτριες γης σε συνθήκες «δουλείας»Διπλό ξυπνητήρι 01.50 το πρωί, λεωφορείο στις 03.00, ταξίδι δύο ώρες σε άθλιους δρόμους, δουλειά από τις 05.00 για 10-12 ώρες, ημερομίσθιο 27 ευρώ. 

Αυτές ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες εργαζόταν η 49χρονη Πάολα Κλεμέντε στα αμπέλια της νότιας Ιταλίας, μέχρι τη στιγμή που άφησε την τελευταία της πνοή στο χωράφι. Τις ημέρες πριν από το μοιραίο καρδιακό επεισόδιο, η μητέρα τριών παιδιών δεν μπορούσε να παραπονεθεί για αδιαθεσία ή να ζητήσει άδεια για να επισκεφθεί τον γιατρό, γιατί φοβόταν ότι δεν θα την ξανακαλέσουν για δουλειά. Τώρα το όνομα της Κλεμέντε δόθηκε σε αίθουσα του ιταλικού υπουργείου Gεωργίας, καθώς οι Αρχές της Ρώμης αναγνωρίζουν ότι οι συνθήκες για τις εργάτριες γης στη χώρα είναι δραματικές. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι μεσάζοντες – οι άνδρες που τηλεφωνούσαν στην Κλεμέντε για να της προσφέρουν δουλειά, αφαιρώντας γενναία προμήθεια από το ημερομίσθιό της.

Επειτα από μήνες ερευνών, οι ιταλικές αρχές συνέλαβαν έξι άτομα με την κατηγορία ότι εκβίαζαν τις εργαζόμενες για μερίδιο από την αμοιβή τους. Πέρυσι ψηφίστηκε νόμος με στόχο να καμφθεί η εκμετάλλευση των εργατών γης, αλλά το φαινόμενο παραμένει διαδεδομένο. «Εχουμε επιστρέψει στις συνθήκες της δεκαετίας του 1950», είπε ο συγγραφέας βιβλίων για την αγροτική εργασία Λεονάρντο Παλμισάνο. 

«Το φαινόμενο υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Απουλία, και επηρεάζει ντόπιους και ξένους εργαζομένους». Οι γυναίκες καλύπτουν τη δουλειά τους με ένα πέπλο σιωπής, φοβούμενες ότι θα τη χάσουν. Ερευνητές παρομοιάζουν τις συνθήκες αυτές με σύγχρονη δουλεία και εκτιμούν ότι στο θέμα αυτό η Ιταλία είναι η δεύτερη χειρότερη χώρα της Ευρώπης, μετά την Πολωνία. Μαφιόζικες οργανώσεις μετέχουν και αυτές στον χορό. «Η διαφορά ανάμεσα στο πώς δούλευε η γυναίκα μου και στο πώς δουλεύουν οι μετανάστες είναι ότι οι Ιταλοί βγάζουν περισσότερα και ότι εμείς έχουμε ένα σπίτι να κοιμηθούμε», είπε ο χήρος της Κλεμέντε.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Εκπαίδευση με ψηφιακά παιχνίδιατου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


Η δασκάλα σηκώνει έναν εξάχρονο μπόμπιρα πάνω σε ένα θρανίο, ώστε εκείνος να φτάσει να ακουμπήσει το γράμμα Α στον διαδραστικό πίνακα. Ο μικρός ακουμπά με το δάχτυλο το γράμμα, εμφανίζεται μια Αγελάδα, και το παιχνίδι ξεκινά...

«Ο κόσμος των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι ιδιαίτερα συναρπαστικός όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους», λέει στην «Κ» ο σκηνοθέτης - animator Αρίσταρχος Παπαδανιήλ. Ο ίδιος και η εκπαιδευτικός - συγγραφέας Σοφία Μαντουβάλου δημιούργησαν για την εκπαιδευτική τηλεόραση του υπουργείου Παιδείας το πολυμεσικό πακέτο μάθησης «Ενα Γράμμα Μια Ιστορία», που αποτελείται από εκπαιδευτική σειρά κινουμένων σχεδίων –«η πρώτη ελληνική σχετική παραγωγή», όπως λέει ο ο κ. Παπαδανιήλ– και διαδραστικά παιχνίδια για κάθε γράμμα. Βεβαίως εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν δημιουργούνται μόνο για τα παιδιά και τους νέους, οι οποίοι είναι συνήθως πιο εξοικειωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Ο κλάδος του εκπαιδευτικού παιχνιδιού εντάσσεται στα «σοβαρά παιχνίδια» (serious games) και το gaming μπορεί να είναι και θεραπευτικό, απευθυνόμενο ακόμη και σε άτομα τρίτης ηλικίας.

Το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Απριλίου θα οργανωθεί στο Γκάζι από το INNOVATHENS, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, διήμερο αφιερωμένο στη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εργαλείων στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Αλλωστε, η εκπαίδευση είναι η πρώτη ενότητα από τις συνολικά τέσσερις του προγράμματος «Get into Games (GiG)», που θα οργανωθεί από το INNOVATHENS με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο GiG _ Edu, θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, designers και developers, ερευνητές, εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Το Σάββατο 22 Απριλίου θα είναι αφιερωμένο στη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εργαλείων στη σχολική και προσχολική τάξη αλλά και ως ερμηνευτικών μέσων για μικρούς και μεγάλους σε μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, ενώ η Κυριακή θα έχει θέμα την ένταξη των ψηφιακών παιχνιδιών στην ειδική εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά και στη χρήση του gaming από άτομα τρίτης ηλικίας για θεραπευτικούς σκοπούς.

Από 2 έως 19 Μαΐου οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολείαΑπό 2 έως 19 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα νηπιαγωγεία θα δέχονται όλες τις αιτήσεις νηπίων και προ-νηπίων και παράλληλα, όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά μπορούν να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα.

Οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών θα πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

Υπενθυμίζεται, ότι δεν χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού γεννήσεως, αφού γίνεται ηλεκτρονικά η αναζήτησή του, στο νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο, μέσω της πλατφόρμας «myschool».

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Η θεατρική παράσταση από το 19ο Δημοτικό Σχολείο με θέμα: ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (video)


Τουρκοκρατία 2017 from Georgios Markakis on Vimeo.


Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Γράμμα προς τους γονείς των μαθητών από ένα διευθυντή σχολείου στην Σιγκαπούρη


Πρόσφατα, ένας διευθυντής σχολείου στην Σιγκαπούρη έγραψε ένα γράμμα στους γονείς των μαθητών του που συγκίνησε ολόκληρο το διαδίκτυο. Σε αυτό το γράμμα εξέφρασε κάποιες αλήθειες με σκοπό να αγγίξει ακόμα και τους πιο ξεροκέφαλους γονείς.


“Αγαπητοί γονείς,

Οι εξετάσεις των παιδιών σας πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα. Ξέρω, ότι είστε όλοι αγχωμένοι, γιατί θέλετε τα παιδιά σας να τα πάνε καλά.

Αλλά, σας παρακαλώ, να θυμάστε, ότι ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές θα υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει καλά τα μαθηματικά.

Ένας επιχειρηματίας που δεν χρειάζεται να γνωρίζει ιστορία ή λογοτεχνία.

Ένας μουσικός που δεν χρειάζεται να ξέρει από χημεία.

Ένας αθλητικός τύπος που η γυμναστική είναι πιο σημαντική γι αυτόν από την φυσική.

Αν το παιδί σας πάρει καλούς βαθμούς, αυτό είναι τέλειο! Αν δεν πάρει όμως, μην του στερήσετε την αυτοπεποίθηση ή την αξιοπρέπειά του. Πείτε του, ότι δεν πειράζει, ότι ήταν απλά ένα διαγώνισμα. Είναι φτιαγμένοι για πολύ μεγαλύτερα πράγματα στην ζωή. Πείτε του πως ό,τι και αν γίνει στο διαγώνισμα θα τον αγαπάτε το ίδιο και δεν θα τον κρίνετε.

Σας παρακαλώ, κάντε το αυτό και όταν το κάνετε, δείτε το παιδί σας να κατακτά τον κόσμο. Ένας κακός βαθμός στο διαγώνισμα δεν θα του στερήσει τα όνειρα ή το ταλέντο του.

Και σας παρακαλώ, μην θεωρείτε, ότι οι γιατροί και οι μηχανικοί είναι οι μόνοι ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο.

Με όλη μου την εκτίμηση,
Ο διευθυντής”

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Μπάσκετ την Μ. Πέμπτη;;;Θόρυβος έχει ξεσπάσει, αγαπητοί φίλοι, με το γεγονός ότι την Μ. Πέμπτη το βράδυ ορίστηκαν αγώνες μπάσκετ. Ο Πατρινός πρόεδρος της τοπικής ομάδας μπάσκετ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ έκανε μία δήλωση που τον τιμά ιδιαιτέρως...ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ:

"Από την ημέρα του ορισμού διεξαγωγής της τελευταίας αγωνιστικής την Μεγάλη Πέμπτη εκφράσαμε στον ΕΣΑΚΕ την αντίθεσή μας για την ύπαρξη αγωνιστική δράσης την συγκεκριμένη ημέρα. Προσωπικά το θεωρώ ντροπή.

Έχουμε χάσει το μέτρο.

Δεν είναι δυνατόν ο Θεάνθρωπος να είναι στο Σταυρό και εμείς να παίζουμε μπάσκετ. Είμαστε ένα Ορθόδοξο κράτος με το 95% των πολιτών να είναι βαπτισμένοι Χριστιανοί. Το θεωρώ πρόκληση να παίζουμε μπάσκετ τη Μεγάλη Πέμπτη το απόγευμα και ο κόσμος να φωνάζει ή να πανηγυρίζει ή να βρίζει τη στιγμή που ο Πατέρας όλων μας αφήνει τη τελευταία του πνοή πάνω στο Σταυρό.

Σέβομαι απόλυτα τον ΕΣΑΚΕ και τις δημοκρατικές διαδικασίες αλλά αν ήταν στο χέρι μου δεν θα άφηνα την ομάδα να κατέβει στο γήπεδο κι ας μηδενιζόταν κι ας χάναμε το στόχο των play-off. Άλλωστε υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας από τα play-off.

Όμως επειδή αυτό θα δημιουργούσε τεράστιο θέμα με την υπόθεση παραμονή και αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες δεν πρόκειται να το κάνουμε.

Εννοείται ότι προσωπικά την Μεγάλη Πέμπτη ΔΕΝ θα πάω στο γήπεδο. Η θέση μου και νομίζω η θέση όλων των φιλάθλων εκείνη την ημέρα δεν είναι στα γήπεδα αλλά δίπλα στον Εσταυρωμένο ζητώντας το έλεός Του".

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Λαγουδάκια στον τοίχο

Τα λαγουδάκια έφτιαξαν οι μαθητές της Στ' τάξης με την καθοδήγηση 
της κας Όλγας Μαυροειδή, καθηγήτριας Γερμανικών στο σχολείο μας.

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

1ο βραβείο για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής: "Ανεμομαζώματα – Θαλασσοσκορπίσματα" - 19ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών


Με αυτόν το ευρηματικό τίτλο το πήραμε!

Ποιο;

Μα φυσικά το 1ο Βραβείο ευρηματικού τίτλου ανάμεσα σε 115 Δημοτικά Σχολεία της Αχαΐας. Το Α2 τμήμα του σχολείου μας με επικεφαλής τη δασκάλα του κα Παπασωτηροπούλου Τίνα και άξιες συμπαραστάτριες τις κυρίες Φάκου Σαπφώ των Αγγλικών και Καραλή Βασιλική των Καλλιτεχνικών.

Κι έτσι σήμερα 4/4/2017 στις 6.30 το απόγευμα στην Αγορά Αργύρη μας βραβεύσανε.

1ο Βραβείο: Ανεμομαζώματα Θαλασσοσκορπίσματα

Προσέχετε τι φτάνει στις λίμνες τα ποτάμια και τη θάλασσα.

Ε ψιτ! Εσύ! Πάλι πλαστική σακκούλα πήρες στο σούπερ μάρκετ;;;;;;
Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

«Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση»Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Αυτισμό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδιοργανώνουν Ημερίδα με τίτλο:
 
«Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: 
Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση» 

που θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, 
την Τετάρτη,5 Απριλίου 2017 και ώρες 17:00-19:45 

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Αποτυπώματα, Χρώματα, Συναισθήματα: Εικαστική Έκθεση στην Αγορά Αργύρη
Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Καλαθάκι πασχαλινόΤο έφτιαξε η συνάδελφος Κ. Φάκου απ΄το 61ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.


Αναρτήθηκε από Γιαν. Παν.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Έσκισαν τα Ναυπακτόπουλα στον 22ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας

Στην 3η φάση «Ίππαρχος» του 22ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής για το Λύκειο, η Αγγελίνα Μπανιά, μαθήτρια του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου, πήρε το 2ο βραβείο και ταυτόχρονα απόκτησε τη δυνατότητα να μεταβεί το καλοκαίρι στις εγκαταστάσεις της NASA στις ΗΠΑ για εκπαίδευση μιας βδομάδας!


Επίσης, η Λαμπρινή Βασιλοπούλου, μαθήτρια του 2ου Λυκείου Ναυπάκτου, πήρε 4ο έπαινο στο Λύκειο και μαζί με την Αγγελίνα προκρίθηκαν να πάρουν μέρος στην 4η φάση «Πτολεμαίος», από την οποία θα προκύψουν οι 5 μαθητές που θα συγκροτήσουν την Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 11η Ολυμπιάδα Αστρονομίας, η οποία φέτος θα διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη.

Από τους μαθητές που συμμετείχαν στον αντίστοιχο Διαγωνισμό Αστρονομίας για το Γυμνάσιο, ο Ξενοφών Δούρος του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου πήρε 2οέπαινο, η Γιώτα Ντόβα του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου πήρε 3ο έπαινο και η Έλενα Μπανιά του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου πήρε 5ο έπαινο.


Τους  παραπάνω μαθητές καθώς επίσης τους Καραγιώργου Σοφία, Κανταρτζή Φοίβο και Κώστα Βασιλόπουλο όλοι του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου, αλλά και τους Ιωακείμ Μαυρομύτη του 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Αποστολοπούλου Βίκυ και Φίλιππο Δούρο του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου που συμμετείχαν στην 3η φάση, προετοίμαζε κάθε Κυριακή απόγευμα από τον Οκτώβριο στο χώρο του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου ο Αργύρης Δρίβας, φυσικός του 3ου Γυμνασίου και μέλος της Ερασιτεχνικής Εταιρείας Αστρονομίας Πάτρας «Ωρίων».

Συγχαρητήρια στους μαθητές και στους δασκάλους!

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Παραδοσιακά παραμύθια του ελληνισμούΤο 2011 η ελεύθερη ψηφιακή βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr διοργάνωσε διαγωνισμό παραδοσιακού παραμυθιού. Ο διαγωνισμός ήταν ένα κάλεσμα με σκοπό να αναδειχτούν παραδοσιακά (λαϊκά) παραμύθια του τόπου μας που αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Τα 12 παραμύθια επιλέχθηκαν μέσα από 39 παραμύθια που έλαβαν συμμετοχή, έχουν εικονογραφηθεί και συγκεντρωθεί σε ένα ελεύθερο e-book που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση. Απολαύστε τα: 

Η ύστατη πράξη αγάπης της Νάνσι Φίλις Χόρτον (1912-2016) για τους ΕλληνεςΑγάπησε τόσο την Ελλάδα που θέλησε ακόμα και με τη διαθήκη της να εκφράσει την έγνοια για τη χώρα μας. Η Νάνσι Φίλις Χόρτον, η κόρη του σπουδαίου φιλέλληνα Τζορτζ Χόρτον, ο οποίος χρημάτισε γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Σμύρνη κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Καταστροφής διασώζοντας χιλιάδες Ελληνες, «έφυγε» πριν από ένα χρόνο σε ηλικία 104 ετών. Ως ύστατη έμπρακτη απόδειξη της αγάπης της για τους Ελληνες, πραγματοποίησε μία δωρεά 1,25 εκατ. δολαρίων προς το φιλανθρωπικό ίδρυμα της AHEPA. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη προσφορά που έχει γίνει έως τώρα σε μετρητά, στα 95 χρόνια της ιστορίας της οργάνωσης. Παράλληλα θεσμοθετήθηκε μια ετήσια χορηγία στο όνομα της Χόρτον σε υποστήριξη του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Την ανακοίνωση της δωρεάς έκανε ο ύπατος πρόεδρος της ΑHEPA, Ανδρέας Ζαχαριάδης.

Γνώρισα τη Νάνσι Χόρτον το 2007 στο σπίτι της στη Βούλα. Οι βιβλιοθήκες ήταν κατάφορτες και το γραφείο της γεμάτο χειρόγραφα. Ποιήτρια και μεταφράστρια νεοελληνικής ποίησης στα αγγλικά, είχε διαυγέστατη σκέψη. Γεννημένη στη Σμύρνη το 1912 από μητέρα Ελληνίδα, θυμόταν τον πατέρα της να της διαβάζει Ομηρο από το πρωτότυπο καθώς και την Καινή Διαθήκη. «Είναι η γλώσσα που μιλάει ο Θεός», έλεγε συχνά στη θυγατέρα του. Ποιητής αναγνωρισμένος και από τον Ουόλτ Ουίτμαν, δημοσιογράφος, συγγραφέας και διπλωμάτης εκείνος, χρησιμοποίησε κάθε δυνατό τέχνασμα για να μπορέσει να γλιτώσει τη ζωή των Σμυρνιών που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη τις ημέρες της πυρκαγιάς και της σφαγής.

Κατάφερε να εκδώσει πιστοποιητικά σε Ελληνες πολίτες της Σμύρνης ότι δήθεν εργάζονταν για το αμερικανικό προξενείο. Ναύλωσε πλεούμενα με την προστασία της αμερικανικής σημαίας για να φυγαδεύσει πολλούς κυνηγημένους. Η συμπαράστασή του στους Ελληνες συνεχίστηκε και μετά τον όλεθρο. Πήγε στην Αθήνα, επιμελήθηκε την προσωρινή εγκατάσταση των προσφύγων, οργάνωσε ειδικό προξενικό γραφείο για τις υποθέσεις τους, ενώ κατάφερε να εξασφαλίσει κάποια χρήματα. Επέστρεψε στην Αμερική και έδωσε σειρά διαλέξεων με σκοπό τη συλλογή χρημάτων για την περίθαλψή τους. Εστειλε ειδική έκθεση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το θέμα της Σμύρνης, η οποία είδε τη δημοσιότητα τη δεκαετία του ’60. Εγραψε το βιβλίο «Η μάστιγα της Ασίας» όπου αναφέρεται στα γεγονότα που έζησε ως μάρτυρας, καταγγέλλοντας την απάθεια των συμμάχων στον αφανισμό του χριστιανικού στοιχείου. Η στάση του είχε δυσμενή αντίκτυπο στη διπλωματική του καριέρα.

«Ανθρωπος γεννιέσαι, διπλωμάτης γίνεσαι, φιλέλληνας όμως είσαι, όπως είσαι και ποιητής», δήλωνε πάντα η Νάνσι για τον γονιό της. Ο μεγαλύτερος καημός της ήταν να μείνει ζωντανή η μνήμη της Σμύρνης αλλά και του ήρωα πατέρα της. Κάθε τόσο συναντούσε στην Ελλάδα κάποιον απόγονο Σμυρνιών που είχε να της διηγηθεί μια ιστορία για το πώς ο Χόρτον γλίτωσε τη ζωή στους δικούς του. Ως και μια αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο όπου έκανε εγχείρηση στο σπασμένο της πόδι, έσπευσε να την ευχαριστήσει μόλις άκουσε το όνομά της. Με καθυστέρηση δεκαετιών, το 1997 ο Στέλιος Παπαθεμελής οργάνωσε πρωτοβουλία για να λάβει τιμητικά η Χόρτον την ελληνική υπηκοότητα, ενώ οι Μικρασιατικές Ενώσεις –ιδιαιτέρως η Ενωση Σμυρναίων που μόλις κυκλοφόρησε το ημερολόγιό της για το 2017– την τιμούσαν πάντα για τον αγώνα της να μην περάσει η Σμύρνη στη λησμονιά.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Εκδήλωση του Χορευτικού Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας για το 1821


Εκδήλωση του Χορευτικού Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας με τον Πολιτιστικό Όμιλο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας «Τέχνης Κίνηση» για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, την Παρασκευή 24/03/2017 στις 20.30.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Έξοδος 1826 - προβολή της ταινίας και στην ΠάτραΤο «Κοινοτικόν» προβάλλει στο «Λιθογραφείον», σε πρώτη προβολή, την ταινία μεγάλου μήκους του Βασίλη Τσικάρα, «Έξοδος 1826» (παραγωγή 2016)

Λίγα μόλις χρόνια πριν συμπληρωθούν δυο εκατονταετίες από την έναρξη του τιτάνιου απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων το 1821, το «Κοινοτικόν» αποφάσισε να τιμήσει τη φετινή επέτειο με μια ταινία που αφηγείται πώς οι απλοί άνθρωποι του λαού μας παράτησαν οικογένειες και σπίτια, οπλίστηκαν και συγκρούστηκαν μέχρι θανάτου με τον Τούρκο κατακτητή. Μοναδικό έπαθλό τους η Λευτεριά.

Η ταινία «Έξοδος 1826» σε σενάριο και ιστορική έρευνα του θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Βασίλη Τσικάρα, αφηγείται την πραγματική ιστορία 120 ανδρών από τη Σαμαρίνα Γρεβενών που το 1826 έφυγαν από το χωριό τους για να βοηθήσουν τους πολιορκημένους Μεσολογγίτες. 

Πρόκειται για μια ιστορία μυθοπλασίας, βασισμένη όμως σε διασωθέντα ιστορικά στοιχεία και στην προφορική παράδοση, όπως είναι και το πασίγνωστο δημοτικό τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας». 

Πρόκειται για μια ανεξάρτητη παραγωγή, που γυρίστηκε χωρίς λεφτά από το κράτος με τη βοήθεια και την αγάπη πολιτιστικών Συλλόγων και απλών ανθρώπων που πρόσφεραν από στολές και όπλα εποχής μέχρι και την αυτοπρόσωπη συμμετοχή ως βοηθητικοί ηθοποιοί.

Η ταινία θα προβληθεί στο Θέατρο Λιθογραφείον (Μαιζώνος 172 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα) 

την Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 20:00 και 
την Παρασκευή 24 Μαρτίου δυο προβολές, στις 20:00 και 22:00.

Τιμή εισόδου 5 ευρώ (κανονικό) και 3 ευρώ (φοιτητές, μαθητές, άνεργοι, πολύτεκνοι)

Κρατήσεις στα: 2610-328394 (Θέατρο Λιθογραφείον) ή στην ηλ. διεύθυνση koinotikon@gmail.com (Κοινοτικόν)

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Θεατρική παράσταση για την εθνική επέτειο από το 19ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών«Ας πούμε πως γεννήθηκες τη μέρα που η Πόλη έπεσε. Εκείνη την αποφράδα Τρίτη, στις 29 Μαΐου 1453. Πόσο πρέπει να περιμένεις για να γνωρίσεις τη λευτεριά; Ξέρω θα μου πεις γρήγορα την απάντηση. Τετρακόσια χρόνια. Ξέρεις όμως πόσο είναι τετρακόσια χρόνια; Να σου πως εγώ. Όχι, δεν ξέρεις! Νομίζει πως επειδή το μαθες να το μετράς και να το γράφεις στο σχολειό ξέρεις πόσο είναι τετρακόσια χρόνια;  Το μέτρησες πάνω στο μπόι της ζωής σου να δεις πόσο σε ξεπερνά; Όχι! Ούτε εγώ ξέρω!» 

Συνεχίζοντας τον κύκλο των θεματικών παραστάσεων με θέμα την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου το 19ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, μετά τους «Πολιορκημένους» αφιερωμένους στην Έξοδο του Μεσολογγίου και το «Πατρέων έγερσις», αφιερωμένο στην τοπική ιστορία της εξεγέρσεως αφιερώνει την φετινή του παράσταση σε ένα απαράκλητο θέμα.  

Όχι στην ελευθερία αλλά στη σκλαβιά.  

Όχι στην επανάσταση αλλά στην ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ.  

Προσπαθεί να ανιχνεύσει ποιες ήταν εκείνες οι δυνάμεις που κράτησαν το έθνος μας όρθιο και ζωντανό στο ασύλληπτο αυτό για τη διάρκεια του ανθρώπινου βίου διάστημα. Και να διδάξει πως οι ζωογόνες δυνάμεις του Ελληνισμού μπορούν και σήμερα να δώσουν τη λύση. 

Η παράσταση θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Χριστιανικής Εστίας Πατρών Κανάρη 58, όπισθεν Κινηματογράφου Πάνθεον την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 7.00 το απόγευμα.  

Είσοδος ελεύθερη.

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Θεατρική παράσταση με θέμα "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ" στη Χριστιανική Εστία ΠατρώνΑναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Ελληνίδες ανακάλυψαν ορμόνη που κόβει την όρεξη! ΓΙΟΥΠΙ!!!

H Ελληνίδα αναπληρώτρια καθηγήτρια του Κολούμπια, Σταυρούλα Κουστένη (που υπήρξε φοιτήτρια Πανεπιστήμιου Πατρών και παρεμπιπτόντως δεν την κόβω να είναι πάνω από 50 κιλά) και η συνεργάτιδά της ερευνήτρια Ιωάννα Μόσιαλου ανακάλυψαν, λέει, μια ορμόνη που εκκρίνεται από τα κύτταρα των οστών και  μπορεί να καταστείλει την όρεξη και να μειώσει την ποσότητα της λαμβάνουσας τροφής. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν!  


Η ανακάλυψη, που διευρύνει τη μικρή γκάμα των γνωστών ορμονών που προέρχονται από τα οστά, φέρνει στο φως έναν άγνωστο έως τώρα βιολογικό μηχανισμό ρύθμισης της όρεξης. Μελλοντικά η εν λόγω ορμόνη (λιποκαλίνη 2) θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατάλληλα για τον έλεγχο της παχυσαρκίας στο μέλλον, τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 και άλλων μεταβολικών διαταραχών.  

Οι επιστήμονες, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια Σταυρούλα Κουστένη και τη συνεργάτιδά της ερευνήτρια Ιωάννα Μόσιαλου του Τμήματος Φυσιολογίας και Κυτταρικής Βιοφυσικής του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature".  

Όπως δήλωσε η Κουστένη, «τα τελευταία χρόνια μελέτες δικές μας και άλλες έδειξαν ότι τα οστά αποτελούν όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και παράγουν ορμόνες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου, την ισορροπία της γλυκόζης, τη λειτουργία των νεφρών και την ανδρική γονιμότητα. Τα ευρήματά μας προσθέτουν σε αυτό τον κατάλογο μία κρίσιμη νέα λειτουργία των ορμονών των οστών, την καταστολή της όρεξης, πράγμα που μπορεί να ανοίξει μια τελείως νέα προσέγγιση στη θεραπεία των μεταβολικών διαταραχών».  

Έως τώρα -αρχής γενομένης από το 2007- είχε ανακαλυφθεί ότι τα οστά εκκρίνουν τουλάχιστον δύο ορμόνες, τη FGF23 και την οστεοκαλσίνη. Το 2010 η Κουστένη ανακάλυψε ότι η απενεργοποίηση ενός γονιδίου (FOXO1) στους οστεοβλάστες, δηλαδή στα κύτταρα από όπου δημιουργούνται τα οστά, έκανε τα ποντίκια να τρώνε λιγότερο, να είναι πιο αδύνατα και να έχουν καλύτερα επίπεδα σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα τους.  

Αυτή τη φορά, οι ερευνήτριες ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν άλλη μια ορμόνη των οστών, τη λιποκαλίνη 2 (LCN2), μια πρωτεΐνη που εκκρίνεται από τους οστεοβλάστες,. Η συγκεκριμένη ορμόνη επεμβαίνει στον μεταβολισμό, καθώς εμπλέκεται στην έκκριση της ινσουλίνης και βελτιώνει την αντοχή στη γλυκόζη, όπως έδειξαν οι μελέτες στα πειραματόζωα.   Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η ορμόνη LCN2 μπορεί να διασχίσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να εισχωρήσει στον υποθάλαμο του εγκεφάλου. Στη συνέχεια -μέσω των κατάλληλων νευρώνων- ενεργοποιεί έναν γνωστό μηχανισμό (βιολογικό ‘μονοπάτι') καταστολής της όρεξης, με συνέπεια να μειώνεται η πρόσληψη της τροφής και έτσι να παρατηρείται απώλεια βάρους τόσο στα πειραματόζωα με φυσιολογικό βάρος, όσο και στα παχύσαρκα.   «Η ελπίδα μας είναι ότι η λιποκαλίνη 2 μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα στους ανθρώπους και ότι τα ευρήματά μας θα είναι δυνατό να μεταφραστούν στην ανάπτυξη θεραπειών για την παχυσαρκία και άλλες μεταβολικές διαταραχές», δήλωσε η κ. Κουστένη.  

Οι πρώτες ενδείξεις στους ανθρώπους είναι όντως ενθαρρυντικές. Σε μια ανάλυση ασθενών με διαβήτη τύπου 2, η ερευνητική ομάδα βρήκε ότι τα επίπεδα της εν λόγω ορμόνης στο αίμα τους ήταν αντιστρόφως ανάλογη με το βάρος τους και το επίπεδο της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (μια ένδειξη για το επίπεδο του σακχάρου σε βάθος χρόνου).   «Με άλλα λόγια, οι ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα λιποκαλίνης 2 είχαν χαμηλότερο βάρος και καλύτερη ισορροπία γλυκόζης», δήλωσε η Ελληνίδα φυσιολόγος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, πήρε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στη Βρετανία και τελικά μετακινήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των ΗΠΑ το 2006.  

Προς το παρόν, παραμένει πάντως ασαφές γιατί τα οστά μπορεί να εμπλέκονται στη μείωση της όρεξης. Πιθανώς η εν λόγω ορμόνη να βοηθά στη διατήρηση της οστικής μάζας και της σκελετικής ανάπτυξης.  

Πηγή: www.lifo.grΣάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Διευθυντές σχολείων: περιμένοντας τον καινούριο νόμο....

Αντισυνταγματική κρίθηκε η διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολείων, εξαιτίας της διενέργειας της μυστικής ψηφοφορίας από το σύλλογο διδασκόντων η οποία διεξήχθη τον Ιούνιο του 2015, βάσει νομοθεσίας του «εκρηκτικού» διδύμου της τότε ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας Μπαλτά-Κουράκη.


Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο νόμος 4327/2015 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. είναι αντίθετος στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Ελληνα στις δημόσιες θέσεις. Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία αντιστοιχούσε στο 1/3 του συνόλου της συνολικής μοριοδότησης.

Η θητεία των διευθυντών σχολείων που εξελέγησαν με τον παραπάνω τρόπο λήγει στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και το υπουργείο Παιδείας καλείται να φέρει νέο νομοθετικό πλαίσιο τους επόμενους μήνες για την επιλογή των νέων διευθυντών, πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο. Η ηγεσία τον προηγούμενο καιρό είχε εξετάσει μια σειρά σεναρίων για το νέο πλαίσιο, εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ, και πλέον βάσει και του σκεπτικού θα κινηθεί αναλόγως στις νέες διαδικασίες επιλογής. Βέβαια η παραπάνω απόφαση ανοίγει το δικαστικό δρόμο για όλους τους υποψηφίους που δεν επιλέγησαν. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αγωγή και να διεκδικήσουν, εφόσον αποδείξουν ότι η μοριοδότηση από τη μυστική ψηφοφορία τούς στέρησε τη θέση ευθύνης, το επίδομα του διευθυντή σχολείου (300-350 ευρώ).

Το σκεπτικό

Στο σκεπτικό των συμβούλων της Επικρατείας σημειώνεται ότι με την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, μέσω του συλλόγου διδασκόντων, οι υποψήφιοι «δεν αξιολογούνται με αιτιολογία», καθώς η ψηφοφορία είναι μυστική. Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή των υποψήφιων διευθυντών που προβλέπεται «δεν διασφαλίζει την έγκυρη αξιολόγηση με αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία, δηλαδή κατά τρόπο που καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση, και άρα δεν είναι πρόσφορη για αξιοκρατική επιλογή των ικανότερων».

Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου μπλοκάρει οποιαδήποτε σχέδιο της νυν ηγεσίας για διατήρηση της ψηφοφορίας στις διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (διευθυντές σχολείων, διευθυντές εκπαίδευσης και σχολικοί σύμβουλοι) στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει αυτές τις μέρες και αναμένεται να καταθέσει σύντομα. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, μετά από προσφυγή της Πανελλήνιας Ενωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης και 57 διευθυντών σχολείων κατά της υπουργικής απόφασης Κουράκη και των δύο εγκυκλίων με την ίδια υπογραφή, η οποία είχε κρίνει με τη σειρά της αντισυνταγματικό το νέο τρόπο επιλογής διευθυντών σχολείων.

Βάσει του τελευταίου νομοθετικού πλαισίου για την επιλογή στελεχών του πρώην αναπληρωτή υπουργού Παιδείας Τάσου Κουράκη, στην τελική μοριοδότηση θα προσετίθετο και το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας με βαρύτητα 33% επί του συνόλου. Η εμπειρία και τα ακαδημαϊκά του προσόντα αφορούσαν το υπόλοιπο 67%.

Το ιστορικό

Σε μία από τις πρώτες απόπειρες -σε επίπεδο εξαγγελιών- υπουργών της κυβέρνησης να «αποτινάξουν» από πάνω τους οποιαδήποτε πελατειακή πρακτική, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης, την άνοιξη του 2015, είχε εξαγγείλει αλλαγή του τρόπου επιλογής διευθυντών σχολείων με αντικατάσταση της συνέντευξης (σ.σ.: η οποία οδηγούσε, κατά τα λεγόμενά του, «σε αρεστές επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης») με τη μυστική ψηφοφορία από το σύλλογο διδασκόντων. Ο σχετικός νόμος είχε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έκαναν λόγο για κομματικοποίηση της διαδικασίας.

Χαμένοι

Η απόφαση του ΣτΕ δεν ήταν το πρώτο «χαστούκι» που έφαγε ο ΣΥΡΙΖΑ στους πειραματισμούς του με τα στελέχη εκπαίδευσης. Η υπουργική απόφαση Κουράκη δεν έφερε τα «επιθυμητά» αποτελέσματα, καθώς η πλειοψηφία των διευθυντών σχολείων επανεξελέγη (στους δασκάλους το ποσοστό επανεκλογής έφτασε το 70%-80%). Οι «αρεστοί» του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναδείχθηκαν τελικά από τις κάλπες, με τον επόμενο υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη να επαναφέρει τη συνέντευξη, που είχε επικριθεί ως πελατειακή από τον Τάσο Κουράκη, στη διαδικασία επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και να υποβαθμίζει σε μόρια την ψηφοφορία.

Η συνταγή της επιτυχίας δεν βρέθηκε ούτε στη δεύτερη προσπάθεια, με αποτέλεσμα η θητεία των σχολικών συμβούλων να παίρνει παράταση επ’ αόριστον, έως ότου η ηγεσία βρει τη «χρυσή τομή». Η απόφαση του ΣτΕ βάζει τέλος σε πειραματισμούς αλλά και στα σενάρια για παράταση της θητείας των διευθυντών σχολείων, θέτοντας ως προτεραιότητα της ηγεσίας την άμεση κατάθεση και ψήφιση νομοθετικού πλαισίου για την επιλογή νέων διευθυντών σχολείων.

Ελπίδα Οικονομίδη
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Είναι γυναίκα και πιθανόν ο επόμενος Αϊνστάιν. Γνωρίστε τη...

Στα 14 της κατασκεύασε το δικό της μονοκινητήριο αεροπλάνο. Λίγα χρόνια αργότερα αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) με την υψηλότερη βαθμολογία ever και τώρα σε ηλικία 23 ετών είναι υποψήφια διδάκτωρ του Χάρβαρντ ενώ έχει ήδη δημοσιεύσει δύο πολυβραβευμένες εργασίες στον τομέα της, τη Θεωρητική Φυσική. Συμπεριελήφθη δε στη λίστα του «Forbes» με τους 30 πιο επιτυχημένους ανθρώπους κάτω των 30 ετών.


Η 23χρονη Αμερικανίδα –με ρίζες από την Κούβα και την Πολωνία– Σαμπρίνα Γκονζάλες Παστέρσκι, έχει λάβει αρκετές διακρίσεις, ήδη από την εφηβεία της, με αποτέλεσμα πολλοί πλέον να τη συγκρίνουν με τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Για να μην πούμε ότι πάρα πολλοί ενδιαφέρονται γι
 αυτήν και τη δουλειά της και κυρίως η ΝΑΣΑ. 

Το έργο της σχετικά με την σπειροειδή μνήμη των βαρυτικών κυμάτων και η μελέτη της με τίτλο «Το τρίγωνο» που έχει να κάνει κι αυτό με την βαρύτητα, έχουν κερδίσει την αναγνώριση γνωστών φυσικών όπως ο Στήβεν Χόκινς. Ενδιαφέρεται φυσικά πάρα πολύ για την βαρύτητα και τις μαύρες τρύπες. Η νεαρή κοπέλα έχει κερδίσει πολλές χρηματοδοτήσεις μέχρι τώρα για τις έρευνές της και είναι δικαιούχος επιδότησης και από τον Στηβ Τζομπς για την έρευνα και καινοτομία.  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΔΩ και μάθετε περισσότερα για τη δουλειά της. 

Στο παρακάτω βίντεο δείτε πώς σε ηλικία 14 ετών κατασκεύασε το δικό της αεροπλάνο. 


Πληροφορίες από elitereaders.com

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Ξεσηκώθηκαν οι δάσκαλοι στη Θράκη: «Όχι η τούρκικη γλώσσα στα νηπιαγωγεία»

Σάλος έχει ξεσπάσει με τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία στη Θράκη, όπου θα διδάσκονται τουρκικά, γράφει η εφημερίδα «Δημοκρατία».


Το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Δημοκρατίας», συσκέφθηκαν τα αρμόδια όργανα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ξάνθη και Κομοτηνή και εκφράστηκαν δριμείες αντιδράσεις αναφορικά με τις εξελίξεις. Αφορμή αποτελεί το νέο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και εισάγει πιλοτικά την τουρκική «μητρική» γλώσσα όπως τη χαρακτηρίζει (!) σε έξι νηπιαγωγεία της Θράκης (τρία στη Ροδόπη και τρία στην Ξάνθη).

Πρόκειται για μεσοβέζικες λύσεις, που εξυπηρετούν σκοπιμότητες, ανέφερε με νόημα στην εφημερίδα ο πρόεδρος του διδασκαλικού συλλόγου Ξάνθης Δημήτρης Ντούμος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα έχει εκτός από παιδαγωγική και εθνική, πολιτική διάσταση. «Υπάρχουν τεράστια κενά, αμέτρητα ερωτήματα για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, τις συνέπειες που μπορεί να έχει» τόνισε ο κ. Ντούμος. Την επόμενη εβδομάδα θα συγκληθεί νέα σύσκεψη, όπου οι δάσκαλοι θα λάβουν επίσημη απόφαση και θα εκφράσουν την αντίθεσή τους στη λειτουργία των έξι νηπιαγωγείων, την οποία θα κοινοποιήσουν στο υπουργείο Παιδείας.

Κοινό μυστικό της λειτουργίας των δίγλωσσων νηπιαγωγείων αποτελεί το γεγονός ότι διάφοροι μηχανισμοί που εξυπηρετούν τουρκικά συμφέροντα πιέζουν την κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. «Υπάρχουν βουλευτές και πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη που πανηγυρίζουν με τις εξελίξεις» σημείωσε με νόημα πρώην στρατιωτικός στη «δημοκρατία». Οι φωνές που αντιτίθενται στη λειτουργία των εν λόγω νηπιαγωγείων αναφέρουν ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα είχε λογική μόνο εφόσον σαν δεύτερη γλώσσα διδάσκονταν πομακικά ή ρομανί και όχι τουρκικά.


Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

3 Συμβουλές προς φοιτητές, μαθητές κλπH Mrs M, έδωσε στους φοιτητές της τις εξής τρεις συμβουλές για τις ακαδημαϊκές σπουδές:

- Να κοιμάστε περισσότερο από όσο διαβάζετε

- Να διαβάζετε περισσότερο από όσο διασκεδάζετε

- Να διασκεδάζετε όσο περισσότερο μπορείτε


Συμπέρασμα: Όλα είναι θέμα ιεράρχησης και διαχείρισης του χρόνου.

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Έκθεση 75 έργων σπουδαίων καλλιτεχνών προς τιμήν του Σπύρου Μαρίνη.

Προς τιμήν του Σπύρου Μαρίνη, διευθυντή για χρόνια του ΕΕΕΕΚ Αχαΐας (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης) «ΓΕΦΥΡΑ – Γέφυρα Αλληλεγγύης & Επικοινωνίας», δίνεται σε λίγες μέρες η έκθεση "Δρόμοι που ανοίγονται μέσα από τη δύναμη της τέχνης. δρόμοι που ενώνουν".


Το 2006-07 η κα Σιδηροπούλου Σοφία, εικαστικός - εκπαιδευτικός,  μαζί με τον αγαπημένο διευθυντή και φίλο της, Σπύρο Μαρίνη, έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρώσουν έργα τέχνης για το Ειδικό Σχολείο της Πάτρας. Και τα κατάφεραν. 75 έργα σπουδαίων καλλιτεχνών της χώρας έφθασαν στο σχολείο τους. Μια απίστευτη προσφορά από ανθρώπους της τέχνης που πίστεψαν σε αυτούς και τους στήριξαν..

Τώρα..δυόμισι χρόνια μετά ..τα έργα αυτά θα εκτεθούν για τους φίλους αλλά και το κοινό της Πάτρας στα Δημοτικά Λουτρά από 6 έως 17 Μαρτίου 2017! Εγκαίνια Τρίτη 7 Μαρτίου, 18:30. 

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Γιατί λέει μια εταιρία τηλεπικοινωνιών να κλείσουμε το κινητό?


Το 48 αποκαλύφθηκε και έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Μας έφερε αντιμέτωπους με τους ίδιους μας τους εαυτούς. Μας «ξύπνησε».

Έχουμε 24 ώρες μέσα σε μία μέρα και ο ποιοτικός χρόνος που περνάμε με την οικογένεια είναι μόλις 48 λεπτά τη μέρα, βάσει έρευνας που έγινε από τη Focus Bari για τις συνήθειες της ελληνικής οικογένειας, τον Δεκέμβριου του 2016 για λογαριασμό της Vodafone.

Η Vodafone αφού μας ταρακούνησε, έρχεται να μας πει ότι αξίζει να απολαμβάνουμε στο μέγιστο τον ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά μας, δίνοντας μας επιπλέον επιλογές για να τον αξιοποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε.

Με το Vodafone Thank you έχετε τόσες επιλογές αποκλειστικά για την οικογένεια, για να διαλέξετε αυτή που θέλετε. Είστε τύποι των burgers; Μπείτε στο Vodafone Thank you και πάρτε την προσφορά.

Και κάτι τελευταίο που μας έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση. Πρώτη φορά βλέπουμε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών να παροτρύνει τους συνδρομητές της να κλείσουν το κινητό τους για να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί σαν οικογένεια! 

Αφού βρήκε αυτή το θάρρος να το πει, μήπως πρέπει να βρεις και εσύ το θάρρος να το κάνεις; Γιατί η καλύτερη σύνδεση είναι αυτή της οικογένειας….

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Έκθεση: «Το νερό σε όλες του τις καταστάσεις»

Άνοιξε την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, η περιοδική έκθεση «Το νερό σε όλες του τις καταστάσεις». Η έκθεση οργανώνεται  από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών.

Στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άρχισαν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά:
"Ο Πανούλης συναντάει τη Σταγονίτσα" για Νηπιαγωγείο, Α και Β Δημοτικού,
"Η περιπέτεια της Σταγόνας" για Γ και Δ Δημοτικού,
"Μαθαίνω για το νερό" Ε και ΣΤ Δημοτικού,
"Το νερό σε όλες του τις καταστάσεις" για Γυμνάσιο και Λύκειο.
Η περιοδική έκθεση, έχει ως βασικό θέμα το νερό σε όλες του τις εκφάνσεις, με μία πιο ειδική ματιά. Μέσα από την παρουσίαση, αρχικά, γίνεται ανάλυση του τι είναι το «νερό» και ποιές είναι οι ιδιότητές του. Ακόμα, πραγματοποιείται λεπτομερής πληροφόρηση για το που συναντάμε την ύπαρξη του νερού και σε ποια μορφή, όπως επίσης, το βασικό ρόλο που έχει για την ανάπτυξη της ζωής. Έχει σχεδιαστεί από τον «Κήπο των Επιστημών», μια καινοτόμα δομή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου για την προστασία και διάδοση της ακαδημαϊκής του κληρονομιάς. Στη δομή αυτή περιλαμβάνονται τα μουσεία, οι συλλογές και οι δράσεις προώθησης και διάδοσης της κληρονομιάς του. Η έκθεση εμπλουτίζεται με υλικό από το ΜΕΤ, με τη συνεργασία μελών ΔΕΠ και φοιτητών από τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και εθελοντών του.

Η έκθεση «Το νερό σε όλες του τις καταστάσεις» άνοιξε στο κοινό την Τετάρτη 1η Μαρτίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Μαΐου του 2017.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δύο μικρούλια δε βλέπουν καμία διαφορά μεταξύ τους.

Δύο πεντάχρονα από το Κεντάκι πιστεύουν ότι είναι ακριβώς ίδια και το μόνο διαφορετικό που έχουν είναι το κούρεμά τους. Έτσι ο Jax ζήτησε από τη μαμά του να τον κουρέψει με το ίδιο κούρεμα που έχει και ο φίλος του ο Reddy,  για να γίνουν τόσο ίδιοι, ώστε να μπορούν να ξεγελούν τον δάσκαλό τους στο σχολείο!


Είναι λοιπόν το μίσος και η προκατάληψη πράγματα που διδάσκονται ή υπάρχουν έτσι κι αλλιώς μέσα μας; Οι δύο πιτσιρικάδες αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν μέσα μας, γεννιόμαστε προφανώς αθώοι με καλά στοιχεία, αλλά μεγαλώνοντας διαφθειρόμαστε από το περιβάλλον μας. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα από τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα. 

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Οι καλύτερες φωτογραφίες του World Press Photo Contest 2017Πεταλούδες Μονάρχους καλύπτουν το έδαφος του δάσους στο Michoacán του Μεξικό. 
Τρίτο βραβείο στη κατηγορία: Nature – singles. 

Φωτογραφία: Jaime Rojo/EPA 


Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ


Προτεινόμενο πρόγραμμα από τη Ζωή Παπαγεωργάκη [1] 
(γυμνάστρια- υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

Λίγα Λόγια

Το πρόγραμμα «Μηνύματα από την παράδοση» απευθύνεται σε ενηλίκους και περιλαμβάνει τη διδασκαλία των κινητικών σχημάτων ορισμένων ελληνικών παραδοσιακών χορών. Η ουσιαστική επιδίωξη είναι μέσα από ερεθίσματα της παράδοσης (ύφος, θεματολογία, νοήματα, σύμβολα) να μπουν οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες σε μια διαδικασία να σκέφτονται κριτικά, να αποκτούν γνώση και να αναγνωρίζουν κοινά στοιχεία με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικούς πολιτισμούς.

Στόχοι         
- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
- Απόκτηση γνώσεων με αφορμή κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες.
- Καλλιέργεια συναισθηματικού κόσμου μέσω της κίνησης, της μουσικής, της ζωγραφικής.
- Καλλιέργεια στοιχείων κίνησης και φυσικής κατάστασης (ισορροπία, αντοχή, εκφραστικότητα). 

Οργάνωση
Το πρόγραμμα «Μηνύματα από την παράδοση» αποτελείται από 10 διδακτικές ενότητες διάρκειας 60 λεπτών η κάθε μία.  Παρακάτω, παρουσιάζεται ενδεικτικά ένας πίνακας κάποιων ενοτήτων και η σύνδεση με την αντίστοιχη θεματολογία.
                                                                                                          
Χορός
Κινητικός στόχος
Θεματολογία
Παρατηρήσεις
Συρτός καλαματιανός
Ρυθμική κίνηση (7/8)
Το μήλο ως σύμβολο
Διαθεματικό
Τσάμικος
Ρυθμική κίνηση (3/4)
Στερεότυπα
Κριτική σκέψη
Συρτός στα τρία
Ισορροπία
Ξενιτιά
Συναισθηματικός κόσμος/ Έκφραση σώματος
Νησιώτικος συρτός
Αντοχή
Θάλασσα-Βυθός
Συναισθηματικός κόσμος/Ζωγραφική
                           
Χρονοδιάγραμμα [2]


Μάρτιος 2017
Απρίλιος 2017
Βιωματικές ενότητες
4/3 & 5/3
11/3 & 12/3
18/3
&19/3
25/3 &26/3

1/4 & 2/4

Αξιολόγηση

Η σειρά «Μηνύματα από την παράδοση» αξιολογείται με αναστοχαστικό ημερολόγιο από τη συντονίστρια. Επίσης αξιολογούν και οι συμμετέχοντες μέσω μιας δραστηριότητας που διατίθεται σε αυτούς σε κάθε διδακτική ενότητα. Τα σχόλια αυτά λειτουργούν σαν ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτικών ενοτήτων. Στο τέλος της σειράς αφιερώνεται περίπου μισή ώρα να ακουστούν τα σχόλια ή και να προστεθούν κι άλλα (η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σα μία επιπλέον διδακτική ενότητα που θα περιλαμβάνει συζήτηση σχολίων ανατροφοδότησης αλλά και εκτέλεση χορών από την ομάδα).
[1] Για συμμετοχές και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: τηλ: 6977285303,
e-mail: zoyiap@yahoo.gr

[2] Σε περίπτωση αλλαγής στις ημερομηνίες οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως. 

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.