Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

«Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματα τους»


Στη χώρα μας, η UNICEFσε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Ο. υλοποιεί κοινές εκπαιδευτικές δράσεις, με βάση τις αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων είναι το πόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματα τους», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Π.Ε.

Οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος με ομαδικές εργασίες που θα περιγράφουν το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τα Δικαιώματα τους, μετά από τη σχετική κατανόηση του θέματος , με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις :

Α' φάση : Ύστερα από ενημέρωση των μαθητών για τα Δικαιώματα τους, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση,

α) τα Νηπιαγωγεία και οι Α' και Β' τάξεις των Δημοτικών Σχολείων μπορούν να ετοιμάσουν ομαδικές αφίσες, διαστάσεων 50 εκ. Χ 70 εκ.,

β) οι Γ' και Δ' τάξεις των Δημοτικών μπορούν να δημιουργήσουν ένα παραμύθι και

γ) οι Ε' και Στ' τάξεις μπορούν να φτιάξουν ένα βιβλίο ή μια εφημερίδα, με θέμα : «Να σας γνωρίσω τους φίλους μου, τα παιδιά του κόσμου», σαν αποτέλεσμα μιας δημιουργικής προσπάθειας όλης της τάξης, καθώς πρόκειται για κοινό πρόγραμμα που προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων.

Η Α' φάση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 31 Μαΐου. Οι σχολικές μονάδες θα αποστείλουν τα έργα τους στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF, στη διεύθυνση :

Ανδρ. Δημητρίου 8 & Τζ. Κέννεντυ 37
16 121 Καισαριανή, Αθήνα

Β' φάση : Όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν από τη UNICEF έναν Έπαινο Συμμετοχής για το σχολείο, καθώς και ο κάθε μαθητής θα παραλάβει το δικό του έπαινο, ως επιβράβευση και αναγνώριση των προσπαθειών του.

Γ' φάση : Στη φάση αυτή, η UNICEF θα διοργανώσει έκθεση, όπου θα παρουσιαστούν τα έργα των σχολείων. Ο τόπος και ο χρόνος της έκθεσης θα καθοριστεί αργότερα και σε ημερομηνία κοντινή της 20ης Νοεμβρίου, ημέρα που έχει ορισθεί ως επέτειος της υιοθέτησης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ομάδα αποτελούμενη από διακεκριμένους ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, στην οποία θα συμμετέχει και το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., θα επιλέξει και θα βραβεύσει τα καλύτερα έργα από κάθε κατηγορία. Με δελτία τύπου θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των σχολείων της Γ' φάσης.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Π.Ε. της χώρας, όπως διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών, που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου