Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Δράση μέσω της οποίας παιδιά μπορούν να εγγραφούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πατρέων

Ολοκληρώνονται αύριο 31/7/2013 οι διαδικασίες του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων μέσω των οποίων υποστηρίχθηκαν οι μητέρες που υποβάλλουν την αίτησή τους προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, μέσω της οποίας μπορούν τα παιδιά να εγγραφούν στους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα www.eetaa.gr της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στις 20 Αυγούστου 2013.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων οι οποίες θα μπορούν να υποβληθούν 21 - 23 Αυγούστου 2013:


1) εγγράφως με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77 , 10436 Αθήνα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη <<ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ>>.

2) στον αριθμό fax 210-5214666 του γραφείου Αθηνών της ΕΕΤΑΑ ή

3) ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο miteresenstaseis@eetaa.gr με σκαναρισμένα έγγραφα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής τους και σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα ένστασης που υπάρχει, στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μέχρι την 23/8/2013 και ώρα 14:00. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Τα στελέχη του ΚΟΔΗΠ που υποστηρίζουν εξ'αρχής όλη τη διαδικασία θα βρίσκονται στη διάθεση των γονέων για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610-390.986 & 2610-390.983 και θα μπορούν να τους βοηθήσουν στη σύνταξη των ενστάσεων που θα αποστείλουν προσωπικά οι ίδιοι προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στα εξής σημεία εξυπηρέτησης:

-ΚΔΑΠ Αρκτικού Διαμερίσματος, Πανεπιστημίου 106, τηλ. 2610-425.098
-ΚΔΑΠ Άνω πόλης, Σωτηριάδου 6, τηλ. 2610-273.422
-ΚΔΑΠ Ζαρουχλεΐκων, Ευβοίας 211, τηλ. 2610-317.770
-ΚΔΑΠ Βραχναιΐκων, Πατρών-Πύργου, Τσουκαλέικα, τηλ. 2610-671.973
-Στα κεντρικά Γραφεία του ΚΟΔΗΠ για τους Παιδικούς Σταθμούς, Γούναρη 76, Πάτρα. Τηλ. για πληροφορίες 2610-390.986

Τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr στις 25 Αυγούστου 2013 και οι Εγγραφές των παιδιών στις Δομές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 13/09/2013.
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου