Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 176 ΕΥΡΩ

Από το δικηγορικό γραφείο ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΥΤΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ακαδημίας 69, Αθήνα, τηλ: 210 – 38.48.258, fax : 210 – 38.21.036, κιν : 6977- 544 624 e- mail : manoliskoutlis@yahoo.gr“ 

Αθήνα Ιανουάριος 2014, 
Σε συνέχεια της πολύχρονης συνεργασίας μας και λόγω του ότι το παραπάνω θέμα τροφοδοτείται κατά καιρούς με πολλά δεδομένα – πολλές φορές δυσερμήνευτα για τους μη έχοντες εξειδικευμένη γνώση - κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω : 

1. Το προσεχές διάστημα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζονται οι αγωγές που κατατέθηκαν το 2006 και αφορούν σχολεία της τοπικής αρμοδιότητας του δικαστηρίου αυτού. Οι αντίστοιχες αγωγές στα περισσότερα δικαστήρια της Επικράτειας χρονικά είναι ακόμη πιο πίσω (με λίγες εξαιρέσεις). Ευνόητο είναι ότι οι αγωγές που κατατέθηκαν τα επόμενα έτη μετά το 2006, θα καθυστερήσουν ακόμη περαιτέρω.

2. Το ΣτΕ αποφάνθηκε για πρώτη φορά (Ιανουάριος 2013) για το κρίσιμο θέμα και η απόφασή του είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ. Παρόλο που η απόφαση αυτή δεν αφορά εκπαιδευτικούς αλλά Δικαστικούς Γραμματείς, φαίνεται ότι τα κατώτερα δικαστήρια (Πρωτοδικεία, Εφετεία) επεκτείνουν την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων που το διεκδίκησαν. Κατά συνέπεια, με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν προβλέπεται θετική κατάληξη για καμία κατηγορία εργαζομένων.

3. Σε θεωρητικό επίπεδο πάντα υπάρχει η περίπτωση να προκληθεί απόφαση από το ΑΕΔ, (το οποίο επιλύει τη διαφορά που προκύπτει από αντίθετες αποφάσεις μεταξύ του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου). Μέχρι στιγμής αυτό δεν φαίνεται πιθανό, ακόμη όμως και να συμβεί, εκτιμούμε ότι υπό την παρούσα συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολο στη συνέχεια να υπάρξει ανατροπή και τελικώς θετική έκβαση.

4. Οσων οι υποθέσεις εκδικάστηκαν ΠΡΙΝ διαμορφωθεί η αρνητική νομολογία του ΣτΕ (Ιανουάριος 2013) και ακολούθως αποζημιώθηκαν με το πέρας και του β΄ βαθμού, σε όσες περιπτώσεις εν συνεχεία ασκήθηκε αναίρεση από το Δημόσιο (που είναι και το σύνηθες), εφόσον η αναίρεση του Δημοσίου γίνει δεκτή, όταν εκδικαστεί από το ΣτΕ (που είναι σχεδόν βέβαιο έπειτα από την ήδη αρνητική θέση του ΣτΕ), τότε είναι πιθανόν οι αποζημιωθέντες να κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν, ακόμη και με τόκο, καθώς αυτό ορίζεται στις περιπτώσεις αυτές. Αντίθετα στις περιπτώσεις που δεν ασκήθηκε αναίρεση, οι αντίστοιχες υποθέσεις έκλεισαν Αμετάκλητα και δεν υπάρχει ο κίνδυνος αυτός.

5. Επειδή πολλοί διερωτώνται, γιατί συνεχίζονται και γίνονται πληρωμές σε όσους έχουν κερδίσει δικαστικά, παρόλο που το ΣτΕ έχει εκδόσει αρνητική απόφαση, πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως ότι οι πληρωμές αυτές αφορούν αποφάσεις που εκδόθηκαν ΠΡΙΝ την αρνητική απόφαση του Στε (Ιανουάριος του 2013). Πρόκειται δηλαδή για θετικές αποφάσεις ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ (2010, 2011, 2012) που αυτή τη στιγμή φτάνουν στο στάδιο του εντάλματος πληρωμής και φυσικά πρέπει να πληρωθούν. Και γι΄ αυτούς όμως, είναι βέβαιο ότι στη συνέχεια θα ασκηθεί αναίρεση από το Δημόσιο, με όλα τα επακόλουθα που αναφέραμε παραπάνω.

6. Σε κάθε περίπτωση και παρά την αρνητική νομολογία, οι αγωγές που κατατέθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα εκδικαστούν όταν το αρμόδιο δικαστήριο τις προσδιορίσει σε δικάσιμο.
  


Με εκτίμηση Μανώλης Κουτλής Δικηγόρος 
Ακαδημίας αρ. 69 – ΑΘΗΝΑ 106 78 Τηλ: 210 3848258 Κιν: 6977 – 544624 e mail: manoliskoutlis@yahoo.gr” syllogosdelmouzos.gr
  
Πηγή: http://syllogosdelmouzos.gr
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΥΤΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ακαδημίας 69, Αθήνα, τηλ: 210 – 38.48.258, fax : 210 – 38.21.036, κιν : 6977- 544 624 e- mail : manoliskoutlis@yahoo.gr“

Διαβάστε περισσότερα: Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των 176 ευρώ | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΑΑθήνα Ιανουάριος 2014, Σε συνέχεια της πολύχρονης συνεργασίας μας και λόγω του ότι το παραπάνω θέμα τροφοδοτείται κατά καιρούς με πολλά δεδομένα – πολλές φορές δυσερμήνευτα για τους μη έχοντες εξειδικευμένη γνώση - κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω : 1. Το προσεχές διάστημα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζονται οι αγωγές που κατατέθηκαν το 2006 και αφορούν σχολεία της τοπικής αρμοδιότητας του δικαστηρίου αυτού. Οι αντίστοιχες αγωγές στα περισσότερα δικαστήρια της Επικράτειας χρονικά είναι ακόμη πιο πίσω (με λίγες εξαιρέσεις). Ευνόητο είναι ότι οι αγωγές που κατατέθηκαν τα επόμενα έτη μετά το 2006, θα καθυστερήσουν ακόμη περαιτέρω. 2. Το ΣτΕ αποφάνθηκε για πρώτη φορά (Ιανουάριος 2013) για το κρίσιμο θέμα και η απόφασή του είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ. Παρόλο που η απόφαση αυτή δεν αφορά εκπαιδευτικούς αλλά Δικαστικούς Γραμματείς, φαίνεται ότι τα κατώτερα δικαστήρια (Πρωτοδικεία, Εφετεία) επεκτείνουν την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων που το διεκδίκησαν. Κατά συνέπεια, με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν προβλέπεται θετική κατάληξη για καμία κατηγορία εργαζομένων. 3. Σε θεωρητικό επίπεδο πάντα υπάρχει η περίπτωση να προκληθεί απόφαση από το ΑΕΔ, (το οποίο επιλύει τη διαφορά που προκύπτει από αντίθετες αποφάσεις μεταξύ του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου). Μέχρι στιγμής αυτό δεν φαίνεται πιθανό, ακόμη όμως και να συμβεί, εκτιμούμε ότι υπό την παρούσα συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολο στη συνέχεια να υπάρξει ανατροπή και τελικώς θετική έκβαση. 4. Οσων οι υποθέσεις εκδικάστηκαν ΠΡΙΝ διαμορφωθεί η αρνητική νομολογία του ΣτΕ (Ιανουάριος 2013) και ακολούθως αποζημιώθηκαν με το πέρας και του β΄ βαθμού, σε όσες περιπτώσεις εν συνεχεία ασκήθηκε αναίρεση από το Δημόσιο (που είναι και το σύνηθες), εφόσον η αναίρεση του Δημοσίου γίνει δεκτή, όταν εκδικαστεί από το ΣτΕ (που είναι σχεδόν βέβαιο έπειτα από την ήδη αρνητική θέση του ΣτΕ), τότε είναι πιθανόν οι αποζημιωθέντες να κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν, ακόμη και με τόκο, καθώς αυτό ορίζεται στις περιπτώσεις αυτές. Αντίθετα στις περιπτώσεις που δεν ασκήθηκε αναίρεση, οι αντίστοιχες υποθέσεις έκλεισαν Αμετάκλητα και δεν υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. 5. Επειδή πολλοί διερωτώνται, γιατί συνεχίζονται και γίνονται πληρωμές σε όσους έχουν κερδίσει δικαστικά, παρόλο που το ΣτΕ έχει εκδόσει αρνητική απόφαση, πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως ότι οι πληρωμές αυτές αφορούν αποφάσεις που εκδόθηκαν ΠΡΙΝ την αρνητική απόφαση του Στε (Ιανουάριος του 2013). Πρόκειται δηλαδή για θετικές αποφάσεις ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ (2010, 2011, 2012) που αυτή τη στιγμή φτάνουν στο στάδιο του εντάλματος πληρωμής και φυσικά πρέπει να πληρωθούν. Και γι΄ αυτούς όμως, είναι βέβαιο ότι στη συνέχεια θα ασκηθεί αναίρεση από το Δημόσιο, με όλα τα επακόλουθα που αναφέραμε παραπάνω. 6. Σε κάθε περίπτωση και παρά την αρνητική νομολογία, οι αγωγές που κατατέθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα εκδικαστούν όταν το αρμόδιο δικαστήριο τις προσδιορίσει σε δικάσιμο.

Διαβάστε περισσότερα: Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των 176 ευρώ | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου