Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Σχέδιο εργασίας: Εγώ, ο ξένος

 

Στο πρώτο τρίμηνο στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης δουλέψαμε με τους μαθητούς μου της Δ΄ τάξης του 60ού Δημοτικού Σχολείου Πάτρας σχέδιο εργασίας με τίτλο "Εγώ, ο ξένος" και θέμα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Το σχέδιο διήρκησε 24 διδακτικές ώρες και το θέμα του αντλήθηκε από την 1η και 2η ενότητα του βιβλίου της Ιστορίας (1ος και 2ος αποικισμός). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 12. Η μία ασχολήθηκε με τους πρόσφυγες και η άλλη με τους μετανάστες. Τα παιδιά της κάθε ομάδας δούλεψαν σε ζευγάρια επιλέγοντας το καθένα τις εργασίες που το ενδιέφεραν μέσα από το εβδομαδιαίο πλάνο για την ευέλικτη ζώνη. Μπορείτε να δείτε πώς ακριβώς δουλεύτηκε, με ποια υποθέματα ασχολήθηκαν, ποιες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν, τα κείμενα που παρήγαγαν τελικά τα παιδιά, καθώς και την ταινία που δημιούργησαν για να κλείσουν το σχέδιο, στην ιστοσελίδα του σχολείου ΕΔΩ.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου