Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012, ο Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης, αναγνωρίζοντας το διακριτό και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των Σχολικών Συμβούλων συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ),  κατά τη διάρκεια της οποίας ετέθησαν ζητήματα που απασχολούν το σώμα των  Σχολικών Συμβούλων, όπως:

• Οριστική απόδοση του Α΄ Βαθμού, στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας.
• Εξασφάλιση χώρων στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και γραμματειακής υποστήριξης των Σχ. Συμβούλων, με την κατάλληλη στελέχωση και τον απαιτούμενο εξοπλισμό  των Γραφείων Σχ. Συμβούλων.
• Αξιολόγηση στην κατεύθυνση βελτίωσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος,  με όρους αξιοκρατίας, δικαιοσύνης, διαφάνειας και αντικειμενικότητας.
• Θεσμική συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων στη σχεδίαση και υλοποίηση των ε-πιμορφωτικών προγραμμάτων.
• Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των Σχολικών Συμβούλων για την άσκηση των καθηκόντων τους, με τη δημιουργία ειδικού κωδικού ΧΕΠ, τη διαχείριση του οποίου θα έχουν αποκλειστικά οι Σχολικοί Σύμβουλοι.
• Πρόσβαση των Σχολικών Συμβούλων σε βάσεις δεδομένων διεθνών περιοδικών και βιβλιοθηκών (π.χ. UMI, Berlin, Eric, κτλ.) κατά τα πρότυπα της πρόσβασης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ.

Το ΔΣ εκτιμά ότι η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και αναγνωρίσθηκε από τον κ. Υπουργό το δίκαιο των παραπάνω αιτημάτων. Ειδικότερα για τα δύο τελευταία αιτήματα εκφράσθηκε η πρόθεση του κ. Υπουργού για αναζήτηση τρόπων άμεσης ικανοποίησης.
 
Επίσης υπογραμμίστηκε η ανάγκη στενότερης συνεργασίας του Υπουργείου με την Ένωσή μας και το Δ.Σ. εκτιμά ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός της αναγνώρισης από τον κ. Υπουργό του ρόλου και του έργου των Σχολικών Συμβούλων, όπως αυτά αναδείχθηκαν από τις τοποθετήσεις όλων των παρισταμένων.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                     ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου