Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος με Κ.Ε. 11503 οργανώνει τα ακόλουθα Επιμορφωτικά Προγράμματα:
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, 20 ώρες. (κωδ. INOV) – Έναρξη Μαθημάτων Παρασκευή 16/09/2013, που έχει ως στόχο την παρουσίαση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας υλοποίησης και αξιολόγησης καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης δημιουργικότητας. 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :
  • Εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
  • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.
  • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
  • Κάθε ενδιαφερόμενο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις θεματικές ενότητες εκπαίδευσης θα βρείτε στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Αίτηση συμμετοχής

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου