Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Επιμιρφωτικό πρόγραμμα: Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», Ζ’ κύκλος με Κ.Ε. 11503 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: 

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, 20 ώρες (Κωδ.  SCHL 2), που έχει ως σκοπό να συμβάλλει εποικοδομητικά στις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την επερχόμενη αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου στα Ελληνικά σχολεία με τη μέθοδο της αυτοαξιολόγησης, για το σχολικό έτος 2013 - 2014. 

Σύμφωνα με την από 03-05-2013 υπουργική απόφαση, με την έναρξη του σχολικού έτους 2013 - 2014, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας με τη μέθοδο της αυτοαξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο όσον αναφορά το αντικείμενο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις θεματικές ενότητες εκπαίδευσης θα βρείτε στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης


Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου