Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Νέος Παιδαγωγός πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Αθήνα, 10 & 11 Μαΐου 2014

Το συνέδριο αφορά:
 • Eκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας
 • Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες 
 • Yποψήφιους/ες διδάκτορες
 • Φοιτητές 
 • Φίλους της εκπαίδευσης  

Θεματικές ενότητες

 • Διά βίου Εκπαίδευση – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
 • Διαπολιτισμική Αγωγή
 • Διδακτική Μεθοδολογία: Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα, Αξιολόγηση
 • Ειδική Αγωγή
 • Εκπαίδευση και Τεχνολογία
 • Εκπαιδευτική Έρευνα
 • Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία: Μάθηση και Διδασκαλία, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
 • Συγκριτική Παιδαγωγική
 • Σχολική Παιδαγωγική
 • Φιλοσοφία της Παιδείας 
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο συνεδριακό χώρο του C.A.I.D. - Κέντρο Κοινωνίας Επιστήμης και Τέχνης, που βρίσκεται στην οδό Πολυκράτους 6 - πάροδος Πειραιώς 260, Αγ. Ιωάννης Ρέντη  

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου ΕΔΩ.


Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου