Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Το 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα, στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013 με γενικό τίτλο: «Τα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση  στην Τεχνολογία και στην Κοινωνία».

Θεματικές Ενότητες
 
1. Καινοτόμες εφαρμογές των μαθηματικών στην τεχνολογική ανάπτυξη, στην οικονομία και στις κοινωνικές επιστήμες.
2. Βασική μαθηματική έρευνα στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά.
3. Αλληλεπίδραση της διδακτικής των μαθηματικών με την εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών, την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, τις μαθησιακές δυσκολίες και τις ειδικές ικανότητες.
4. Η Ευκλείδεια γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία.


Υποβολή εργασιών
 
Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2013,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hms.gr

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου