Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Αρχέτυπα διδασκαλίαςΕπισκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι,το a-learning.gr

Στις σελίδες του θα βρείτε:

- Αρχέτυπα Διδασκαλίας για τα σχολικά μαθήματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, καθώς και για τις ξένες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών ως ξένης γλώσσας.     
- Αρχέτυπα-Σχέδια Εργασίας σχετικά με τη διοίκηση της εκπαίδευσης, που στοχεύουν στη βελτίωση της διοικητικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης.

Τα Αρχέτυπα αποτελούν σχέδια διδασκαλίας, δηλαδή διαγραμματικές απεικονίσεις της διδασκαλίας, και αφορούν τα σχολικά μαθήματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, καθώς και ξένες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών ως ξένης γλώσσας. 

Περιλαμβάνουν τα βήματα της διδακτικής διαδικασίας, μέσα από προοργανωτές, σχεδιαγράμματα, αφορμίσεις, στάδια διδασκαλίας κειμένων, θεωρίες, κανόνες, τύπους, ασκήσεις, παιχνίδια, διάφορες προσεγγίσεις, κείμενα, εικόνες, ήχο, βίντεο και ό,τι άλλο κρίνει ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με την ενότητα και τη στρατηγική ή τις στρατηγικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιήσει, για να κάνουν πιο ελκυστική τη διδακτική διαδικασία. 

Επιπλέον, τα Αρχέτυπα περιλαμβάνουν μαθητικές δράσεις, δραστηριότητες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, προτάσεις δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών, καθώς και πηγές (βιβλιογραφία ελληνική και ξενόγλωσση, διαδικτυακούς χώρους κτλ.). Βασίζονται στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις νέες τεχνολογίες.


Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου