Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Όλες οι διατάξεις του νέου Πειθαρχικού Δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων

Το Πειθαρχικό Δίκαιο τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε - αυστηροποιήθηκε δύο φορές τον τελευταίο μήνα, αποτελώντας βασικό εργαλείο στη φαρέτρα της κυβέρνησης και στην προσπάθειά της να κάμψει τους αγώνες των εργαζομένων. Στο παρόν δωδεκασέλιδο σημείωμά μας και για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των συναδέλφων επιχειρούμε να κωδικοποιήσουμε τις διατάξεις από έξι νομοθετήματα.
Κατεβάστε εδώ ολόκληρο το ενημερωτικό σημείωμα 

1. ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 
2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 
4. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ
Α.     Πότε τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο Υπάλληλος;
Β.     Πότε επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του ο Υπάλληλος;
Γ.     Ποιο όργανο εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία;
Δ.     Ποιο όργανο και πότε εκδίδει την πράξη επανόδου στην υπηρεσία;
Ε.     Είναι δυνατή η αναστολή της αργίας;
5. ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
ΣΤ.   Πότε μπορεί να τεθεί σε αργία ο Υπάλληλος; 
Z.     Πότε επιβάλλεται το μέτρο αναστολής άσκησης καθηκόντων;
Η.     Ποια η διαδικασία θέσης σε αργία υπαλλήλου;
Θ.     Ποιο όργανο εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία;
Ι.     Πότε επανέρχεται ο υπάλληλος στα καθήκοντά του;
ΙΑ.   Ποιες οι αποδοχές του υπαλλήλου που τίθεται σε αργία;
 
Πηγή:  http://www.gdimitrakopoulos.gr
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου