Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Απάντηση Σχολικής Επιτροπής σε δημοσίευμα


Σχετικά με δημοσίευμα του τοπικού Τύπου, που αναφέρεται σε επιλεκτική κατανομή των κονδυλίων που αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων γνωστοποιούνται τα εξής από την Σχολική Επιτροπή και την Αντιδημαρχία Παιδείας, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης:
 
1. Οι κατανομές των λειτουργικών δαπανών υπολογίζονται με χρήση μαθηματικού τύπου με βάση το είδος των σχολικών μονάδων και τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών.
 
2. Με την αριθ. 43/16-4-2013 απόφαση της σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Β΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2013» (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΞΙ-ΚΧ0) εξοφλήθηκαν όλα τα χρέη των Σχολικών Κοινοτήτων δίδοντάς τους παράλληλα και χρήματα για κάλυψη των από εκεί και πέρα υποχρεώσεών τους και δόθηκε αυστηρή εντολή για τον περιορισμό στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών (υλικά καθαρισμού) και γραφική ύλη. 
 
3. Με παλαιότερες αποφάσεις οι Σχολικές κοινότητες έχουν πλήρως απαλλαγεί από την εξόφληση λογαριασμών Νερού, ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθοδοσίας καθαριστριών και Σχολικών Τροχονόμων, Ασφαλιστικών εισφορών, απόδοσης κρατήσεων και προμήθειας πετρελαίου, οι οποίες εξοφλούνται με ευθύνη της Σχολικής Επιτροπής. 
 
4. Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι:
• Οι επιχορηγήσεις των Σχολικών Κοινοτήτων αφορούν κατά κανόνα δαπάνες γραφικής ύλης και υλικών καθαρισμού.
• Οι Σχολικές Κοινότητες σε εφαρμογή της 43/16-4-2013 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής δεν είναι επιβαρυμένες με πιστωτικά τιμολόγια.
• Κρίνεται αναγκαία η όσο το δυνατόν ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών, ώστε να επιτευχθεί παράλληλα με την εξασφάλιση των αναγκαίων για τη λειτουργία των σχολείων και ο μηδενισμός σε μικρό χρονικό διάστημα των υφιστάμενων χρεών σε ΔΕΚΟ.
• Ο Καλλικράτης συνένωσε τις Σχολικές Επιτροπές με γνώμονα τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και παράλληλα την αποφυγή φαινομένων συσσώρευσης μεγάλων χρηματικών υπολοίπων που παραμένουν αδιάθετα σε τραπεζικούς λογαριασμούς Σχολικών Κοινοτήτων, την ίδια στιγμή που η Σχολική Επιτροπή οφείλει μεγάλα ποσά σε λογαριασμούς ΔΕΚΟ και ταυτόχρονα προσπαθεί να καλύψει τις άμεσες δαπάνες προμήθειας πετρελαίου αλλά και την ομαλή εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των καθαριστριών και των Σχολικών Τροχονόμων και των εργοδοτικών εισφορών αυτών. 
 
Η Σχολική Επιτροπή όπως και στη «2η κατανομή του 2012» (ΑΔΑ: Β4ΣΟΩΞΙ-ΛΓΑ) αλλά και στη «2η Κατανομή 2013» (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΞΙ-ΚΧ0) και στην «3η κατανομή του 2013» ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΩΞΙ-ΙΣΝ προχώρησε στην κατανομή λαμβάνοντας υπόψη και το τραπεζικό υπόλοιπο της Σχολικής Κοινότητας τη δεδομένη στιγμή. Έτσι σε περιπτώσεις που το άθροισμα του τραπεζικού υπολοίπου και της αναλογούμενης επιχορήγησης, την ημέρα της κατανομής, υπερέβαινε του τριπλασίου της πάγιας επιχορήγησης (είδος Σχολικής Μονάδας), έγινε περικοπή του πλεονάζοντος ποσού. Έτσι σε μια Σχολική Κοινότητα όπως π.χ στην 99Α' όπου η αναλογούσα επιχορήγηση ήταν 1971,51€ και το τραπεζικό της υπόλοιπο ήταν 1600,65€, Σύνολο 3572,16€, της αποδόθηκαν τελικά 499,44 €, προκειμένου να συμπληρωθεί το τριπλάσιο της αναλογούσας πάγιας επιχορήγησης (3Χ700=2100€ ή 1600,65+499,44=2100€). Με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη Σχολική Κοινότητα, με βάση το σκεπτικό της Σχολικής Επιτροπής, έχει στη διάθεσή της τα απαραίτητα κονδύλια (2100€)για να ανταπεξέλθει στα έξοδα που την βαρύνουν για του επόμενους τρεις με τέσσερις μήνες, τα οποία επαναλαμβάνουμε αφορούν κατά κανόνα δαπάνες για γραφική ύλη και υλικά καθαρισμού. Η παραπάνω περίπτωση είναι μία από τις 38 περιπτώσεις επί συνόλου 145 Σχολικών Κοινοτήτων στις οποίες έγινε αντίστοιχη περικοπή, αποφέροντας κέρδος 24.973,53€ τα οποία διατέθηκαν επιπλέον στην εξόφληση χρεωστικών λογαριασμών ΔΕΚΟ στην κατεύθυνση της προσπάθειας για μηδενισμό των χρεών. 
 
Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση του Τύπου για αυστηρό έλεγχο και ενημέρωση του απλού πολίτη για δράσεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, πόσο μάλλον την οικονομική διαχείριση και συντασσόμαστε σ' αυτήν την προσπάθεια. Αναγνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν και παράπλευρες προσπάθειες οι οποίες έχουν ως σκοπό να παραπλανήσουν τους δημοσιογράφους και κατ' επέκταση την κοινωνία και να παρουσιάσουν επιλεκτικά στοιχεία προκειμένου να συκοφαντήσουν, να διασύρουν ανθρώπους και στο τέλος να πετύχουν τους δικούς τους ταπεινούς σκοπούς. 
 
Αισθανόμαστε αδικημένοι δεδομένου ότι δια του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής έγινε προσπάθεια επικοινωνίας με το συντάκτη του εν λόγω άρθρου, όταν αυτό είχε προαναγγελθεί σε προηγούμενο φύλλο και πρόσκληση αυτού για περαιτέρω ενημέρωση. προκειμένου ν' αναδειχθεί η πλήρης αλήθεια και το σκεπτικό της εν λόγω απόφασής μας χωρίς ουδέποτε η συνάντηση αυτή να γίνει. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι κάποιοι παρέσυραν εν γνώσει τους τον συντάκτη παρουσιάζοντάς του επιλεκτικά τέσσερις από τις 38 περιπτώσεις περικοπής, κάνοντας ταυτόχρονα αναφορά σε πρόσωπα και ιδιότητες με απώτερο σκοπό τη συκοφάντησή τους και την ικανοποίηση άγνωστων, δικών τους ταπεινών επιδιώξεων κρύβοντας τις υπόλοιπες 34 περιπτώσεις. 
 
Η αναζήτηση ευθυνών όπου και αν υπάρχουν αφορούν αποκλειστικά τους θιγόμενους ως φυσικά πρόσωπα και όχι τη Σχολική Επιτροπή ως σώμα. Υποχρέωση της Σχολικής Επιτροπής - και αυτό κάνει με την παρούσα επιστολή- είναι να δώσει διευκρινήσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια σε ότι έχει να κάνει με τη λειτουργία της αλλά και για να διαφυλάξει την σύμπνοια και την πεποίθηση για συνεργασία που διακρίνει όλα τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής απ' όπου και αν προέρχονται (Δημοτικοί Σύμβουλοι, Εκπαίδευση, Φορείς, Γονείς, Πολίτες) από τη συγκρότησή της μέχρι σήμερα εδώ και τρία χρόνια μακριά από μικροκομματικές και μικροπαραταξιακές διαφορές. Όπως δηλαδή απαιτείται να διαχειρίζονται σοβαρά θέματα όπως αυτό της Παιδείας, η οποία δυστυχώς στα χρόνια του μνημονίου μεν επιχορηγείται με τις απαιτούμενες, στοιχειώδεις πιστώσεις.
 
Πηγή:  http://pelop.gr
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου