Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

The Flipped Classroom – Μια καινούργια φιλοσοφία και ίσως το μέλλον στην εκπαίδευση

Ένας καινούργιος τρόπος διδασκαλίας έχει έρθει στην επιφάνεια και τείνει να μετατρέψει το παραδοσιακό μάθημα σε μια τελείως διαφορετική, διαδραστική εμπειρία για τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές.

Το Flipped Classroom ή Flipped Education όπως αλλιώς λέγεται, είναι μια μαθητοκεντρική παιδαγωγική μέθοδος, που εστιάζει στις ανάγκες του μαθητή.

Με την «Ανεστραμένη Εκπαίδευση» όπως θα μπορούσαμε να τη μεταφράσουμε, η παράδοση του μαθήματος και η μελέτη τών μαθητών έχουν αντιστραφεί χρονικά. Η παράδοση του μαθήματος γίνεται στο σπίτι πριν απο το μάθημα μέσω μικρών βίντεο ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού υλικού που έχει ετοιμάσει ο καθηγητής. Η τάξη γίνεται ενας χώρος όπου λύνονται οι απορίες των μαθητών ατομικά, ενω προωθείται το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του καθηγητή για την επίλυση μεγαλύτερων project.

Γιατί η φιλοσοφία του Flipped Classroom είναι σημαντική;

Ο επαναπροσδιορισμός των ρόλων του μαθητή και του καθηγητή που στοχεύει η φιλοσοφία του Flipped Classroom, δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να λειτουργούν περισσότερο σαν σύμβουλοι και να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους για προσωπική έρευνα και συνεργασία με του συμμαθητές τους. Έτσι μέσω της έρευνας και της συνεργασίας, οι μαθητές εμπεδώνουν πλήρως το μάθημά τους, σε αντίθεση με τον σημερινό τρόπο διδασκαλίας που πολλές φορές οδηγεί τους μαθητές στην αποστήθιση.


Είναι μαθητοκεντρική η φιλοσοφία του Flipped Classroom γιατί ο μαθητής είναι αυτός που οδηγεί το μάθημα μέσω των αποριών που έχει απο το βίντεο της προηγούμενης ημέρας.
Τώρα ο καθηγητής χρησιμοποιεί τον περισσότερο χρόνο του μαθήματος για να λύνει τις απορίες των μαθητών του, οι οποίοι δεν παραιτούνται απο την μελέτη, αλλά προσπαθούν με ενδιαφέρον να λύσουν το project που τους έχει ανατεθεί.

Με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας οι μαθητές πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να ακούσουν τον καθηγητή τους και παράλληλα να κατανοήσουν πλήρως αυτό που μόλις διδάχτηκαν. Μέ τη χρήση των βίντεο ή οποιουδήποτε άλλου ήλεκτρονικού υλικού, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την παράδοση του μαθήματος στο χώρο που αυτοί νιώθουν άνετα για μελέτη ή να ανατρέξουν σε αυτήν όσες φορές χρειαστεί.

Στο παρακάτω βίντεο o Aaron Sams, ένας απο τους «εφευρέτες» του Flipped Classroom περιγράφει πως κατάφερε να μετατρέψει το μάθημά του σε διασκεδαστικό χρόνο για τους μαθητές του.

Για πιθανές παρερμηνείες, θα πρέπει να γίνει κατανοητό οτι οι καθηγητές δεν επιλέγουν αν θα ακολουθήσουν τον παραδοσιακό τρόπο διαδασκαλίας ή την μέθοδο του Flipped Classroom. Αυτοί οι δυο τρόποι διαδασκαλίας μπορούν να  συνδιαστούν ανάλογα με τις ανάγκες και τη φύση της κάθε παράδοσης.

Επίσης η φιλοσοφία του Flipped Classroom, δεν είναι να φτιάξουν οι καθηγητές μερικά εκπαιδευτικά βίντεο και μετά τέλος. Είναι ενα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο, έρευνα, πρακτική εφαρμογή, τελική αξιολόγηγη και άλλα.
Τέλος η «Ανεστραμένη Εκπαίδευση» δεν παρουσιάζεται σαν την καλύτερη εκπαιδευτική και παιδαγωγική μέθοδο. Ωστόσο έχει αποδειχθεί οτι επηρεάζει θετικά τη θέληση και την προσήλωση των μαθητών.

Περισσότερες πληροφορίες για την «Ανεστραμένη Εκπαίδευση» μπορείτε να βρείτε στο Flipped learning network.

Πηγή:  http://tutorizon.tumblr.com/
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου