Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Γνωρίστε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πάτρας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δίνουν τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή. Αφού κάποιος ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο ΣΔΕ, μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη βαθμίδα, δηλαδή στο Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο.Το Σ.Δ.Ε. Πάτρας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2001, βρίσκεται στο Ζαβλάνι, στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 και λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή απόγευμα, 16:30-20:30.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται κάθε Σεπτέμβριο, αλλά η λίστα σειράς προτεραιότητας για εγγραφή στην Α΄ Τάξη του ΣΔΕ Πάτρας τηρείται όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τηλ. επικοινωνίας 2610-462086.


Επίσκεψη των Ενεργών Πολιτών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας στο Πετροχώρι Αχαΐας
  
Στο σχολείο διδάσκονται Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Αγγλικά, Κοινωνική Εκπαίδευση, Φυσικές 


Επιστήμες, Αισθητική Αγωγή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Οι μαθητές υποστηρίζονται από την παρουσία Συμβούλου - Ψυχολόγου που τους παρέχει συναισθηματική υποστήριξη σε θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευσή τους και την προσωπική τους ζωή και από την παρουσία Συμβούλου Σταδιοδρομίας που τους βοηθά στη σωστή επιλογή επαγγέλματος και στην ένταξη-επανένταξή τους στην ενεργό ζωή.

Επίσκεψη στον Παλιό Νερόμυλο

 Ένας καλός θεσμός που έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία σε πολλούς συνανθρώπους μας και μας αρέσει που υφίσταται στην Πάτρα.

 

 Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου