Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα διαδραστικά συστήματα θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα

Πες αλεύρι, το ερμάριο σε γυρεύει! Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση για την παιδαγωγική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδικότερα των διαδραστικών συστημάτων στους εκπαιδευτικούς των σχολείων που έχουν τοποθετηθεί και συγκεκριμένα στους εκπ/κούς της ΣΤ΄ και της Α΄ Γυμνασίου.

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο κ. Δερμεντζόπουλος καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στην Στ’ τάξη Δημοτικού και στην Α’ τάξη Γυμνασίου να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό εξοπλισμό (κινητά εργαστήρια, διαδραστικοί πίνακες και συναφές υλικό) που έχει διατεθεί στα 800 Δημοτικά Σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Α.Ε.Π.), όπως αυτά έχουν οριστεί από το ΦΕΚ 804, τ.Β’ 9-07-2010,και στα Γυμνάσια τα οποία συμμετείχαν στο "Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία" - Πρόσκληση 78 με αρ. 8671/09-06-2010 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και προμηθεύτηκαν διαδραστικούς πίνακες μέσω της Σχολικής Επιτροπής.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτοί καλούνται να χρησιμοποιήσουν συστηματικά το κινητό εργαστήριο και να γίνει χρήση των διδακτικών παρεμβάσεων όπως αυτές είναι αναρτημένες στον κόμβο του Ψηφιακού σχολείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dschool.edu.gr/και στην ενότητα "ΝΕΑ".

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτοί καλούνται να χρησιμοποιήσουν συστηματικά τον διαδραστικό πίνακα και τον συναφή εξοπλισμό για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων της Α ́ τάξης Γυμνασίου μέσα από την εφαρμογή στην τάξη, διδακτικών παρεμβάσεων που είναι αναρτημένες στον κόμβο του Ψηφιακού σχολείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dschool.edu.gr/ και στην ενότητα "ΝΕΑ".


Επίσης, καλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να παρέχουν αδιάκοπα την απαραίτητη υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς που θα κάνουν χρήση των διαδραστικών συστημάτων.

Πηγή: http://www.news.gr/
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου