Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Το ιντερνετ στην Ελλάδα φέτος
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, που διενεργήθηκε σε δείγμα 4.129 ιδιωτικών νοικοκυριών, είναι ότι 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 65,6%) ποσοστό που υποδηλώνει αύξηση της τάξης του 16,5% σε σχέση µε το 2013. 

Επιπρόσθετα, περίπου 7 στα 10 νοικοκυριά της Χώρας (64,7%) χρησιµοποιούν ευρυζωνική σύνδεση για το διαδίκτυο στην κατοικία τους, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (98,6%) των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, χρησιµοποιεί ευρυζωνική σύνδεση. 

Σχετικά με τις online συνήθειες και δραστηριότητες των ελλήνων η έρευνα δείχνει: 

• ∆ιάβασµα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά 84,9%. 
• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 82,3%. 
• Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων 79,8%. 
• Συµµετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.) 64,3%. 
• Παιχνίδια, εικόνες, ταινίες, µουσική 52,0%. 
• Web ραδιόφωνο ή web τηλεόραση 51,6%. 
• Πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου (Skype) 45,0%. 
• «Ανέβασµα» σε ιστοσελίδα κειµένου, φωτογραφιών, µουσικής, videos, λογισµικού κλπ. προκειµένου να τα µοιραστούµε µε άλλους 34,3%. 
• Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα 29,7%. 
• Πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών 20,8%. 
• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας ή blog 6,7%. 
• Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µέσω δηµοπρασιών π.χ. µέσω e-Bay, 5,7%. 
• Κλείσιµο ραντεβού µε γιατρό µέσω της ιστοσελίδας νοσοκοµείου ή κέντρου υγείας 2,9%. 

Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται, σε σχέση µε το 2013, στην πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (+16,2%), στην πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων µέσω του διαδικτύου, µε χρήση προγραµµάτων όπως το Skype (+6,6%) και µεγαλύτερη µείωση καταγράφεται στη χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα (-22,1%). 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη άνοδο δείχνει σε σχέση με πέρυσι και η "εν κινήσει" πρόσβαση των Ελλήνων στο διαδίκτυο μέσω mobile συσκευών. 

Αναλυτικά, 6 στους 10 από όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α' τρίµηνο του 2014, συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή. Το 58,4% όσων χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίµηνο του 2014 συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, µε χρήση κινητού τηλεφώνου ή smart phone, φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κλπ.), παρουσιάζοντας αύξηση 30,7%, σε σχέση µε το Α' τρίµηνο του 2013. Π

ηγή: www.lifo.gr

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ.ΠΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου