Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Σχέδιο δράσης κατά της μαθητικής διαρροής

Πάνω από 16.000 μαθητές εγκατέλειψαν την τελευταία τετραετία το δημοτικό σχολείο, ενώ μόνο πέρυσι 1.130 παιδιά έφυγαν από τα ελληνικά σχολεία και «σκόρπισαν» σε όλα τα σημεία του πλανήτη, ακολουθώντας προφανώς τους γονείς τους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για δουλειά σε κάποια άλλη χώρα.Για τον λόγο αυτόν ήδη συγκροτήθηκε Ομάδα εργασίας, που θα εργαστεί για την καταγραφή και την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής, με απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Στο πλαίσιο αυτό, θα συγκεντρωθούν στοιχεία τόσο από τη διεθνή εμπειρία όσο και από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και θα προταθούν δράσεις και παρεμβάσεις, που ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ώστε να συμβάλουν στην καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Η Ομάδα εργασίας θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και θα κάνει σχετική εισήγηση στο ΙΕΠ μελετώντας θέματα όπως: Καταγραφή ευρωπαϊκών και διεθνών καλών πρακτικών σε θέματα μαθητικής διαρροής.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας αντιμετωπίζουν με προβληματισμό τις περιπτώσεις των μαθητών που εγκαταλείπουν τη φοίτηση στα δημοτικά σχολεία, καθώς φαίνεται ότι αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δυσκολίες (οικονομικές και κοινωνικές), που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες.


Ο κυριότερος όγκος μάλιστα προέρχεται από περιοχές της Δυτικής Αττικής, της Αχαΐας, της Α΄ Αθήνας, της Δυτ. Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου Κρήτης, της Ξάνθης, της Μαγνησίας και της Ροδόπης.

Πηγή: http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23327&subid=2&pubid=64143157
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου