Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Η Υπουργική Απόφαση με το νέο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

Τα ΕΑΕΠ φεύγουν τα Ενιαίου Τύπου Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία έρχονται. Η Υπουργική Απόφαση του κ. Φίλη:

Καθορίζουµε Ενιαίο Τύπο Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της χώρας µε λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω και αναµορφώνουµε το διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραµµά τους το οποίο θα
εφαρµοστεί από το σχολικό έτος 2016-2017 ως εξής:2. Κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο στα 6/θεσια και άνω δηµοτικά σχολεία

Όλη η Απόφαση ΕΔΩ

Αναρτήθηκε από:  ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου