Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

58 νέες οργανικές θέσεις στην ΑχαίαΔημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. που προβλέπει τη σύσταση κλάδων εκπαιδευτικών (2.223 οργανικές θέσεις) Γαλλικής, Γερμανικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Δραματικής Τέχνης και Πληροφορικής για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν από μόνιμους εκπαιδευτικούς που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον τακτικό Π/Υ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΕΦ.19-210) και οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.

Στην Αχαία θα συσταθούν 3 οργανικές θέσεις Γαλλικών, 8 Καλλιτεχνικών, 46 Πληροφορικής και 1 Θεατρικών Σπουδών. 

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ .ΠΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου