Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Έκθεση Χριστουγεννιάτικου βιβλίου στην Χριστιανική Εστία Πατρών
Η «Χριστιανική Ἑστία Πατρῶν» μέσα στά πλαίσια τῶν ἑορτῶν, ὁμιλιῶν καί ποικίλων ἐκδηλώσεών της, διοργανώνει γιά τρίτη φορά, χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση στό Πνευματικό της Κέντρο (Κάναρη 58). Μετά την ἐπιτυχημένη προσπάθεια τῶν δύο προηγουμένων ἐτῶν, και με τήν παρότρυνση πολλῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀπευθύνεται καί φέτος στα Δημοτικά Σχολεῖα τῆς περιοχῆς.

Τό πρόγραμμα ἐμπλουτισμένο από ἂλλες χρονιές θά περιλαμβάνει μία ἐπίκαιρη προβολή, τραγούδια, διαγωνισμούς καί παιχνίδια καί τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ιδιαιτέρως φέτος θά παρουσιαστούν στούς μαθητές κάποια ἑλληνικά ἔθιμα σχετικά με τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων και θα δοθεῖ ἡ εὐκαιρία κατασκευῆς, ἀπό τά ἴδια τά παιδιά, χριστουγεννιάτικων καρτῶν. ῾

Η εἴσοδος θά εἶναι ἐλεύθερη, ἐνῶ στό τέλος θά πάρουν ὅλα τά παιδιά κέρασμα καί ἕνα ἐνθύμιο. Παράλληλα θά λειτουργεῖ ἔκθεση παιδικοῦ χριστουγεννιάτικου βιβλίου, ὥστε ὅσα παιδιά τό ἐπιθυμοῦν νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀποκτήσουν ἕνα βιβλίο ὠφέλιμο γιά τά ἴδια ἤ νά κάνουν κάποιο δῶρο στήν οἰκογένειά τους.

῾Η ἐκδήλωση θά πραγματοποιεῖται κατόπιν συνεννοήσεως μέ τούς ὑπευθύνους, σέ ἡμέρα καί ὥρα πού ἐξυπηρετεῖ τό σχολεῖο.

Γιά τίς σχετικές συνεννοήσεις οἱ σχολικές μονάδες νά ἀπευθύνονται στόν κ. Δημήτριο Κεχαγιᾶ, σταθερό τηλ.: 2610-222803, κινητό τηλ. 6944895567.

Οἱ δραστηριότητες αὐτές θα πραγματοποιοῦνται ἀπό την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου ἕως και τήν Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου. Κάθε ἡμέρα θα διενεργοῦνται δύο ἑορταστικές ἐκδηλώσεις (9-10:30, 11-12:30).

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου