Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ποια δημοτικά σχολεία της Πάτρας θα αποκτήσουν πράσινα δώματα.

Στα  πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος  Ανάπτυξη 2007-2013, (ΕΠΠΕΡΑΑ)», για το πρόγραμμα «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», προεντάχθηκαν, από το Κ.Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι αιτήσεις χρηματοδότησης που είχε υποβάλει ο Δήμος για το 11ο, 15ο-17ο και 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, προτεινόμενης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 132.032,01€, 111.568,2€ και 171.512,86€ αντίστοιχα.

          Σκοπός των ανωτέρω έργων  είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών και των καθηγητών του σχολείου και των γύρω κατοικιών, η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου και της ευρύτερης γειτονιάς του και η βελτίωση του μικροκλίματος. Αυτό θα επιτευχθεί με την κατασκευή πράσινων δωμάτων στις στέγες των κτηρίων και κατάλληλες αρδευόμενες φυτεύσεις σε όλη τους την επιφάνεια.

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
 Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου