Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Δημιουργείται τράπεζα αίματος για τους εκπαιδευτικούς

 Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ημερομηνίας 7/4/2014, αρ. πρ. 53584/Γ2 και το οποίο απ' όσο ξέρω δεν έχει φτάσει ακόμα στις σχολικές μονάδες, γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί Τράπεζα Αίματος για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».Προκειμένου λοιπόν, να δημιουργηθεί η εν λόγω Τράπεζα Αίματος το Υπουργείο Παιδείας πληροφορεί τα εξής

- Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Συλλόγους Διδασκόντων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να οριστεί ένας ή δύο υπεύθυνοι οι οποίοι θα διενεργούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες με το Κέντρο Αιμοδοσίας, όσον αφορά στον προγραμματισμό των αιμοληψιών καθώς και τη διακίνηση του προσφερόμενου αίματος. 

- Η ημερομηνία της αιμοληψίας θα καθορίζεται από κοινού και εγκαίρως ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη οργάνωση της αιμοληψίας. 

- Το προσφερόμενο αίμα θα καλύπτει τις ανάγκες των αιμοδοτών του Συλλόγου και των συγγενών πρώτου βαθμού σε ποσοστό 75%. Το υπόλοιπο 25% θα παραμένει στο Κέντρο.

- Μπορεί να έρθει συνεργείο αιμοληψίας στις σχολικές μονάδες εντός Αττικής, εφόσον ο αναμενόμενος αριθμός αιμοληψιών ανέρχεται τουλάχιστον στις 20. Εναλλακτικά, οι αιμοδότες μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», μεμονωμένα ή ομαδικά, κατόπιν συνεννόησης για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιμοδοτών. 


- Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων εκτός Αττικής μπορούν να προσέρχονται στο πλησιέστερο κέντρο αιμοδοσίας όπου θα αναφέρουν ότι το αίμα είναι για την Τράπεζα Αίματος των εκπαιδευτικών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό». 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κ.κ. Μυριοκεφαλιτάκη και Κρική, στο τηλέφωνο 213 2061035, από τις 7:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ..

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου