Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Χιλιάδες προσφυγόπουλα σε Ελληνικά σχολεία

Το Ελληνικό σχέδιο δράσης που καταστρώθηκε από τον κ. Φίλη περιλαμβάνει άμεση δημιουργία τάξεων υποδοχής σε όλα τα hot spots, για όσα παιδιά δεν παραμείνουν στην Ελλάδα: Εκεί θα διδακτούν και Γερμανικά - σύμφωνα με χωριστό σκέλος του σχεδίου. Εκείνα που επιθυμούν να μείνουν εδώ θα εντάσσονται σε τάξεις υποδοχής και ύστερα θα φοιτούν κανονικά στα δημόσια σχολεία. 


Η αντίδραση στις Βρυξέλλες για το Ελληνικό σχέδιο ήταν θετική, διαβεβαίωσε ο Νίκος Φίλης, που επισήμανε ότι τα παιδιά των προσφύγων που επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα μας μπορούν να εντάσσονται σε τάξεις υποδοχής των δημόσιων σχολείων και αργότερα στις κανονικές τάξεις των Ελλήνων μαθητών. Όσο για τη χρηματοδότηση, θα γίνει μέσω κονδυλίου που θα καταβληθεί στη χώρα για την συνολική αντιμετώπιση του προσφυγικού κύματος.

Ο τρεις κεντρικοί στόχοι του σχεδίου αναλύθηκαν ως εξής:

1 - Ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών, ειδικά των ασυνόδευτων

2 - Παροχή βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού


3 - Γλωσσική και πολιτισμική προετοιμασία για την προώθηση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου