Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Tα 18 καινούρια ΕΑΕΠ της Αχαΐας11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ   
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ    
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ     
21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ     
24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ      
25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ     
41ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ      
45ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ    
46ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ   
47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ      
50ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ     
51ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ   
64ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ    
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ    
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ    
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ    
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ    
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ      

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου